Statens valutareserv kan användas i sämre tider

Lästid: 1 minut

Kinas valutareserv ökade för åttonde månaden i rad i september. En ökning under så lång tid har inte uppmätts sedan mitten av 2014.

 

Valutareserven uppgick till drygt 3,11 biljoner dollar i september, eller drygt 25 biljoner kronor. Det kan jämföras med Sveriges BNP i fjol som låg på drygt 4,4 biljon kronor. BNP är det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land.

 

En valutareserv är statens behållning i utländsk valuta och andra tillgångar som guld. Den kan ses som statens finansiella arsenal som kan användas om landet hamnar i ekonomisk knipa och byggs alltså upp i förebyggande syfte.

 

Stora ekonomiska institutioner som IMF, Internationella valutafonden, kan ha åsikter om ett lands valutareserv. Organisationen ska verka för stabilitet och samarbete i det internationella valutasystemet.

 

En centralbank kan öka sin reserv av utländsk valuta för att hålla nere kursen på sin egen valuta, i det här fallet yuan. Ett lands handelsöverskott kan användas för att köpa utländska valuta, men även inflöde av utländska direktinvesteringar och spekulationskapital.

 

Vad gäller Kinas valutareserv toppade den på 4 biljoner dollar under 2014.