Lägre inflation än väntat

Lästid: 1 minut

Den svenska inflationen, enligt måttet KPIF, var lägre än vad analytikerna hade väntat sig under september. Men nivån är fortfarande över Riksbankens mål, visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

KPIF är ett mått på inflationen som inte tar med de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik, som exempelvis rörelser i bolåneräntorna. Statistiken är viktig för Riksbanken, vars penningpolitiska mål är en varaktig inflationsnivå på 2 procent.

Inflationen enligt KPIF låg i september kvar på 2,3 procent, samma utfall som månaden innan. Enligt Thomson Reuters analytikerenkät väntades inflationen stiga något till 2,5 procent i årstakt.

Att inflationen är över Riksbankens mål väntas inte få några omedelbara konsekvenser för penningpolitiken. Flera bedömare, däribland myndigheten Konjunkturinstitutet, anser att inflationen har stigit på grund av tillfälliga faktorer och att den kommer sjunka tillbaka något nästa år.