Utländska direktinvesteringarna steg i Kina

Lästid: 1 minut

De utländska direktinvesteringar i Kina ökade med 17,3 procent i september. Det uppger den statliga nyhetsbyrån Nya Kina.

De utländska direktinvesteringarna i Kina ökade med 1,6 procent under årets nio första månader. Det kan låta lite men innebär ett trendbrott då det under årets första åtta månader var ner med 0,2 procent.

I september ökade investeringarna rejält och tillväxten var 17,3 procent mätt som årstakt.

Vad är direktinvesteringar och varför är de viktiga?

Det är de investeringar som görs i utlandet som kallas direktinvesteringar. Syftet är att skapa ett inflytande över en verksamhet eller att starta en helt ny verksamhet. Det kan till exempel handla om att man startar gemensamägda bolag tillsammans, så kallade joint ventures där man delar på risken och vinsten. Det kan även handla om att man köper större aktieposter i ett företag.

Att direktinvesteringarna ökar är helt enkelt ett kvitto för landet att landet är säkert att investera i och att avkastningen väntas vara god. Faktorer som kan dra ner investeringarna kan vara att utländska företag är oroliga för att diskrimineras, behandlas orättvist eller godtyckligt. För att skydda utländska företag kan länder skriva så kallade investeringsavtal.