SaltX öppenhet skapar engagemang!

Lästid: 3 minuter

Omvärlden ska engagera sig i SaltX Technologys enkla och geniala lösning för energilagring. Med SaltX LABS öppnas för andra att använda SaltX patenterade teknologi. Bolag, forskare, studenter och entreprenörer erbjuds att hjälpa till att skapa nya användningsområden för SaltX teknik, och ta del av vinsterna.

TEXT: ANDREAS JOHANSSON FOTO: FELICIA YLLENIUS

Med övergången till förnyelsebar energi ökar behovet av att kunna lagra energi när solen skiner och vinden blåser så att den sedan kan användas när det är molnigt eller vindstilla.

SaltX lösning innebär att man kan lagra så kallad termisk energi (värme och kyla) i salt, något som skapar möjlighet att i stor skala lagra energi som sedan kan användas när det behövs.

MED DET STORA lagringsproblemet löst har SaltX fokuserat på att hitta praktiska applikationsområden. Man har landat på fyra stycken i vitt skilda områden: solfångare på tak, gasvärmepumpar för uppvärmning av villor, luftkonditionering i tunga fordon och energilagring för förnyelsebar energi där produktionen kan vara oregelbunden. De möjliga tillämpningsområdena för tekniken är däremot mycket större, vilket ledde fram till idén om SaltX LABS.
– Bakgrunden är att vi under ganska många år har fått in en massa idéer utifrån, och vi har haft egna idéer om vad mer man kan göra med tekniken. Det tar dock ganska mycket tid att sätta sig in i en marknad och verkligen förstå kundnyttan. Dessutom prioriterar vi att nå hela vägen till marknaden med de fyra applikationer vi har idag. Vi har därför inte kunnat ta till vara på alla de här idéerna, säger vd Karl Bohman.

”Vi ser stor potential i många av de förslag vi får in, och vi vill precis om entreprenörerna att applikationerna ska bli till verklighet. Därför öppnar vi teknologin för de som vill skapa sin egen produkt.”

– Men när det finns så många kreativa entreprenörer som vill göra saker, varför ska vi då säga: vi har inte tid just nu, hör av dig om några år? Vi ser stor potential i många av de förslag vi får in, och vi vill precis som entreprenörerna att applikationerna ska bli till verklighet. Därför öppnar vi teknologin för de som vill skapa sin egen produkt. Dels får vi sälja mer nano-belagt salt, dels får vi sprida vår teknologi ut i världen, tillägger Karl.

UPPLÄGGET I SALTX LABS är tänkt ungefär så här: I det forum som bolaget har introducerat finns möjlighet att lära sig mer om teknologin, hitta team-medlemmar och diskutera olika möjliga nya lösningar.
Den entreprenör som vill gå steget längre och skapa sin egen produkt får skriva en ansökan som godkänns och kvalitetssäkras av SaltX. Därefter får entreprenören stöd från SaltX i form av tid, man får hjälp med finansieringen och man får behålla alla IP-rättigheter till sin lösning. Det SaltX begär är en royalty på 5 procent av intäkterna.
– Det är väldigt generöst. Kanske för generöst. Men vi tror att det på det här sättet kommer ut fler idéer. Av 1000 idéer så kanske 10 produkter blir storsäljare, säger Bohman.

LABBET KOMMER ÄVEN fungera som rekryteringskanal för SaltX. Finns det någon med en lovande idé kan SaltX tänka sig att erbjuda den entreprenören att köra satsningen in-house.
– Det blir upp till entreprenören att välja om man vill starta i eget bolag eller bli anställd. Vi kommer att stötta i vilket fall, säger Bohman.

ÄN SÅ LÄNGE är det dock ”early days” och exakt hur villkoren och detaljerna kommer att se ut längre fram är fortfarande inte helt satta. Nu är fokus att bygga upp intresse för konceptet. Första steget var att sjösätta en hemsida där man kan få information om tekniken och beställa hem en demotub, vilket ett 20-tal redan har gjort.

”Vi tycker att den här idén är så bra att vi vill låta den växa fram i egen takt. Det viktigaste är att det finns ett stort intresse underifrån. Jag tror att det här kan bli hur stort som helst.”

DET ANDRA STEGET är ett så kallat Hackathon, en sorts tävling där de tävlande ska lösa en teknisk utmaning, till exempel att förlänga räckvidden på elbilar genom att värma upp batterierna.
– Vi tycker att den här idén är så bra att vi vill låta den växa fram i egen takt. Det viktigaste är att det finns ett stort intresse underifrån. Jag tror att det här kan bli hur stort som helst, avslutar Karl Bohman.

Läs mer och anmäl dig:

Lanseringsevent av första challengen
https://saltx-hack.confetti.events

Mer information och Saltx Hack
https://saltxhack.confetti.events