”Vårt mål är 100 miljoner användare”

Lästid: 2 minuter

Om vi ska lösa klimatkrisen så måste vi alla engagera oss. Det finns ingen världsledare som kommer att lösa problemet. Ett socialt nätverk där en stor mängd människor går samman kommer göra skillnad genom att påverka såväl företag som politiker.

Text: Pär Krause

Foto:Petter Körnemark

Till vardags är Ingmar Rentzhog vd för Laika Consulting – en firma han var med att starta upp för snart femton år sedan. Nu har hans erfarenheter av att skapa och leda en organisation fått förnyad betydelse, med då i ett helt annat sammanhang. Det handlar om klimatkrisen, och främst då vad vi kan gör för att hejda densamma.

Insikten om att klimatförändringen fortgår med oförminskad hastighet
– faktiskt allt fortare – samtidigt som åtgärderna att hejda den är långt ifrån tillräckliga var det som fick Ingmar Rentzhog att ta initiativet till det sociala nätverket WeDontHaveTime.

Politikerna kommer inte att klara av det här. Det insåg nog inte bara jag när Donald Trump blev president, säger han.

Medlemmarna styr verksamheten. Tanken bakom WeDontHaveTime är att det är nätverkets medlemmar som styr innehållet. Medlemmarna ska kommunicera med företag, organisationer och politiker och ge dem klimatomdömen.

– Med WeDontHaveTime ska det vara möjligt att till företag eller organisationer komma med förslag på hur de kan bli bättre med sitt hållbarhetsarbete,
 säger Rentzhog.

WeDontHaveTime startade med ett twitterkonto i början av året och nästa år ska plattformen lanseras. Intäkterna ska främst komma från annonsförsäljning, och för finansieringen av verksamheten har WeDontHaveTime redan börjat bjuda in investerare. Hittills har intresset varit stort och flera namnkunniga personer har investerat.

– Men viktigt är organisationens oberoende, säger Rentzhog, som berättar att rösträtten, det vill säga beslutanderätten, kommer att ligga i en välgörenhetsstiftelse.

Av intäkterna kommer 10 procent att gå direkt till stiftelsen som ska verka för ett bättre klimat. Vinsten som aktiebolaget genererar kommer att tillfalla investerarna.

Hur ser målsättningen ut?

– Det vi vill med WeDontHaveTime är att åstadkomma för klimatet vad hashtagen #MeToo gjort för jämställdheten och vad jämförelsesajten TripAdvisor.com gjort för resebranschen, säger Rentzhog.

TripAdvisor.com har i dag 390 miljoner användare och ett börsvärde på över 40 miljarder kronor med god lönsamhet.

#WEDONTHAVETIME
Läs mer och engagera dig på:
www.fundedbyme.com/wedonthavetime

Ingmar Rentzhog har genom Laika Consulting skapat ett av Sveriges största nätverk av investerare som via olika plattformar (bla Investerarbrevet.se) når över 500 000 investerare varje månad i norden. Ingmar ingår också i Al Gores globala klimat- nätverk Climate Reality som en av 12000 ledare från 135 länder. Med WeDontHaveTime vill Ingmar använda dessa erfarenheter för att skapa ett globalt socialt medianätverk i syfte att bromsa klimatförändringarna i tid.