Gapwaves gör sig redo för genombrott på marknaden

Lästid: 2 minuter

Med en ny revolutionerade teknik står Gapwaves redo att utnyttja pågående teknikskiften i två jättebranscher. Nu gäller det att vinna över skeptiker och klara industrialiseringen, säger vd Lars-Inge Sjöqvist.

TEXT: ANDREAS JOHANSSON FOTO: KRISTOFER HEDLUND

Flera industrier står inför spännande teknikskiften. Inom telekom håller nästa generations mobilnät på att utvecklas och byggas. Samtidigt inom automotive fylls bilarna med fler och fler sensorer med förhoppningen att de snart ska kunna köra sig själva.

GAPWAVES, VARS TEKNIK har sin bas i den framlidne Chalmersprofessorn Per-Simon Kildals forskning om vågledare, har precis tagit steget in i industrialiseringsfasen och positionerar sig för att dra nytta av dessa skiften. Namnet på bolaget kommer från Kildals teknik som går ut på att leda vågor i luften i gapet mellan två plattor, en slät och en med ett upphöjt mönster. Det är en teknik som lämpar sig mycket väl för massproduktion, särskilt för höga frekvenser.

ETT OMRÅDE DÄR tekniken kan göra stor skillnad är aktiva antenner på millimetervågor för nästa generations mobilnät, 5G. Millimetervågar är intressanta eftersom datakapaciteten är väldigt hög. Nackdelen med spektrumet är den korta räckvidden med dagens antennlösningar, vilket allt annat lika gör att fler basstationer måste byggas.

”Det finns de som säger att det här kan inte vara så bra, det är omöjligt. Så det är ett jobb för oss att övertyga om förbättringspotentialen som sitter i det här.”

GAPWAVES TEKNIK ERBJUDER dock en lösning. Med en prestanda som är 10 gånger bättre än nuvarande lösningar, vilket innebär att den har räckvidd på en kilometer istället för 100 meter, kan den placeras på existerande platser för basstationer, som sitter med ungefär en halv till en kilometers mellanrum, och därmed spara capex för telebolagen.
– Man kan tycka att det här vore enkelt att sälja in, men det finns alltid skepsis. Det finns de som säger att det här kan inte vara så bra, det är omöjligt. Så det är ett jobb för oss att övertyga om förbättringspotentialen som sitter i det här, säger Sjöqvist.

INOM AUTOMOTIVE HAR bolaget tittat på hur tekniken kan förbättra den radar som idag sitter i allt fler modeller. Och resultaten är lovande. Bolagets teknik kan göra radarn mindre samtidigt som prestandan ökar väsentligt, säger Sjöqvist.

SAMTIDIGT SOM BOLAGET fortsätter att utveckla nya produkter läggs nu mycket fokus och energi på industrialisering.
– Det gäller att designa för tillverkningen, göra verktygen och så vidare för att kunna massproducera utan defekter. Det är alltid en utmaning, säger Sjöqvist.

Läs mer om Gapwaves här.