Tieto vill bygga det smarta samhället

Lästid: 2 minuter

Att vara en god ”corporate citizen” har blivit den nya normen. På Tieto vill man gå ett steg längre och bygga ett smartare samhälle där alla kan göra miljömedvetna val och öka sin livskvalitet.

TEXT & FOTO: TIETO

Klimatförändringar har blivit en allt större fråga och här spelar IT-industrin med sina lösningar för att hjälpa andra att minska sina koldioxidavtryck en viktig roll. Samtidigt växer datamängderna, vilket leder till ökad elförbrukning och ökade utsläpp i IT-industrin.
– Nettot i den här balansen för Tieto är att bolagets lösningar bidrar till minskade utsläpp som motsvarar sju gånger de egna utsläppen, säger Tietos IR-chef Tanja Lounevirta.
– Vi jobbar inte bara för att minska våra kunders klimatavtryck, utan är lika måna om att minska våra egna. Målet är att minska koldioxidutsläppen från bolagets datacenter och kontor med 50 procent till 2020, säger Tietos CR-chef Maija Tenhunen.

”Bolagets lösningar bidrar till minskade utsläpp som motsvarar sju gånger de egna utsläppen”

ETT AV DE senaste projekt är det nya Leed Platinum-certifierade huvudkontoret, som var pilotprojekt för bolagets Intelligent Building-lösning. Kontoret blev mer 60 procent mer energieffektivt med bolagets lösning.

HÅLLBARHET ÄR DOCK mer än miljöarbete. Det är ett brett begrepp som även omfattar sociala frågor. Tietos lösningar bidrar till att ge medborgare mer kontroll över sin vardag. Till exempel kan äldre bo kvar hemma längre med hjälp av kognitiva verktyg som påminner om när det är dags att ta medicinen. Dessutom har bolaget flera lovande projekt i gång där man jobbar förebyggande kring vård och social isolering med hjälp av ny teknik och artificiell intelligens.

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att kunna göra allt detta är personalen. Tieto uppmuntrar sina anställda att lära sig nya saker med förhoppningen att lärandet ska bli en livsstil. Ansträngningarna verkar vara uppskattade och bolaget ses idag som en attraktiv arbetsgivare. I Indien blev Tieto nyligen utsedd till ett av de 100 bästa företagen för kvinnor.

HÅLLBARHET BLIR ALLT viktigare för investerare och eftersom nordiska bolag överlag ses som världsledande på området kan de dra nytta av utvecklingen.
– Tieto är väl positionerat för att öka sin andel i portföljer inriktade på hållbara investeringar. Vi välkomnar alla investerare till en dialog kring hållbarhet som investeringstema, säger Lounevirta.

Läs mer om Tieto här.