Cleantech Invest vill bygga hållbar företagsgrupp under nytt namn

Lästid: 2 minuter

Cleantech Invest byter namn till Loudspring och uppdaterar samtidigt sin strategi med syftet att bli en företagsgrupp som sparar naturresurser genom att maximera intäkter, säger vd Alexander Bigge Lidgren.

TEXT & FOTO: CLEANTECH INVEST/LOUDSPRING

Cleantech Invests portfölj består idag av 13 bolag som samtliga har a ärsidéer som går ut på att göra något värdefullt med resurser som annars skulle gå till spillo.
– De festa företag har en verk- samhet som påverkar miljön negativt och de kämpar med att minska sin påverkan. Vi jobbar istället i medvind då våra bolags idéer redan från början bygger på att spara så mycket naturresurser som möjligt, säger Lidgren.

”Vi jobbar istället i medvind då våra bo­ lags idéer redan från början bygger på att spara så mycket natur­ resurser som möjligt”

OCH DET GÅR BRA. Portföljbolagen fyr- dubblade sina intäkter under det första halvåret 2017 till 60 miljoner euro. Bland bolagen portföljen märks bland annat Swap.com som är USA:s största second hand-näta är för kläder och ResQ Club som är låter restauranger sälja överbliven mat via en app. Det nns även bolag med industriell inriktning som Nocart, Nuuka och Enersize.

TIDIGARE I NOVEMBER aviserade Cleantech ett namnbyte till Loudspring och en omläggning av strategin. Namnet Loudspring kommer från Rachel Carsons berömda bok e Silent Spring som handlade om hur bekämpningsmedlet DDT dödade fåglar och därmed gjorde våren tyst. Den motsatta utvecklingen, med en natur som frodas och väsnas, blir då Loudspring, resonerar Lidgren.

STRATEGISKIFTET INNEBÄR att bolaget utvecklas vidare från att bara vara en minoritetsägare som söker exits till att en modell som också bygger upp en grupp av majoritets-eller helägda vinstgenererande bolag. Det handlar om att lägga ett nytt arbetssätt till ett som redan är lyckosamt, snarare än att helt byta, säger Lidgren.

– Vi kommer att fortsätta investera i existerande och nya portföljbolag och i många fall kommer vi till slut att söka en exit. I den minoritetsägda portföljen kommer vi acceptera högre risk eftersom avkastningen kan bli extremt hög. Till exempel, kommunicerade vi nyligen en exit där vi gjorde 11,3 gånger pengarna, säger Lidgren och fortsätter:
– Samtidigt kommer vi i vår egen verksamhet att skapa ett globalt företag med fokus på att spara naturresurser. Vi tror att det är möjligt för oss att generera mycket mer värde på lång sikt genom att bygga och leda majoritetsägda företag jämfört med en traditionell investmentansats.

CLEANTECH INVEST/LOUDSPRING
Bolaget är en accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar men breddar alltså nu strategin. Ledningen består av bolagsbyggare och investerare som varit aktiva i över tio år inom cleantech- segmentet. Aktien, som är listad på Nasdaq First North i både Finland och Sverige, har avkastat mer än 50% varje år sedan noteringen 2014. Läs mer på:

www.cleantechinvest.com