Eurocine Vaccines ser flera fördelar med nasalt influensavaccin

Lästid: 2 minuter

Eurocine Vaccines genomför nu en nyemission för att finansiera en fas I/II­studie med ett nasalt in influensavaccin hos äldre. Genom att finansiera studien själva sätter bolaget sig i ett mycket bättre förhandlingsläge, säger VD Hans Arwidsson.

TEXT: ANDREAS JOHANSSON FOTO: EUROCINE VACCINES

Influensa är ett stort folkhälsoproblem. Varje år drabbas 3–5 miljoner människor av sjukdomen samtidigt som upp till en halv miljon dör. Särskilt utsatta är svaga grupper som barn och äldre. WHO har sedan länge rekommenderat att äldre vaccineras men sedan fem år tillbaka rekommenderar världshälsoorganisationen även att barn från 6 månaders ålder och upp ska vaccinera sig.

DE FLESTA VACCINER ges med spruta medan Eurocine Vaccines ges nasalt, vilket har era fördelar.
– Influensaviruset kommer in i kroppen via luftvägarna så det vi gör är lite att mota Olle i grind. Vi får en immunreaktion i slemhinnans antikroppar och inte bara i blodserum som är den dominerande immunresponsen för injicerade vaccin, säger Arwidsson.

”Influensaviruset kommer in i kroppen via luftvägarna så det vi gör är lite att mota Olle i grind”

EN SÄRSKILT STOR fördel tror Arwidsson att bolagets vaccin har hos barn och inte bara för att man slipper sprutan. Lyckade djurförsök på illrar som, precis som de festa barn, aldrig utsatts för influensaviruset förut, är ett skäl. Ett annat är att barn upp till tonåren har en ansamling lymfvävnad som heter adenoiden längst bak i näshålan.
– Lymfoid vävnad sätter igång en immunrespons om det retas av något främmande. Så där har vi en hypotetisk fördel i att vi kan exponera adenoiden för vårt vaccin, säger Arwidsson.

EFTERSOM WHO:S rekommendation att barn ska vaccineras mot influensa är relativt ny så är marknaden för barnvaccin mer outvecklad och därför den mest intressant för bolaget. Men man väljer inte bort de äldre. Den kommande fas I/II-studien kommer att göras på äldre, vilket betyder att man, utöver att samla nödvändiga säkerhetsdata för kommande barnstudier, också öppnar äldremarknaden.

ATT GÖRA EN NYEMISSION och finansiera studien på egen hand öppnar möjligheter.
– Det ger oss ett helt annat förhandlingsläge gentemot vaccinbolagen. Jag har tidigare suttit i förhandlingar utan att ha en egen parallell utvecklingsplan och då är man ganska utsatt. Det är inte lätt. Nu kan vi fortsätta vår utvecklingsplan och samtidigt bjuda in vaccinbolagen för att diskutera partnerskap. Det är en helt annan spelplan, säger Arwidsson.

EUROCINE VACCINES
Bolaget bygger på upptäckter som gjordes på 90-talet och är noterat på Aktietorget sedan 2006. Influensavaccinet Immunose FLU är tänkt att bli det första steget in på den bredare vaccinmarknaden för bolagets teknologi. Teckningstiden i den pågående nyemissionen av units löper mellan den 28 november-12 december. En unit består av en aktie och en teckningsoption som ger rätt att teckna en ny aktie med rabatt om ett år. Läs mer om bolaget här:

www.eurocine-vaccines.com