First North-bolaget som skapar pengar ur luft

Lästid: 3 minuter

Enersize är ett finskt bolag noterat på First North Stockholm (ENERS) som arbetar med att utveckla mjukvara för analys och effektivisering av industriella tryckluftssystem.

TEXT & FOTO: ENERSIZE

Det som kan låta som en nischmarknad är allt annat än det, tryckluftssystem använder nästan 5% av den globala elkonsumtionen och I det tillverkningsintensiva Kina där Enersize har omfattande verksamhet beräknas siffran uppgå till närmare 10% av all el.

90% AV ALL tillverkande industri använder sig av tryckluftssystem så det har använts för att tillverka i princip allt vi ser runt omkring oss, bilar, mobiltelefoner, betong, stål, papper, mm. Vi har trä at Christian Merheim, Styrelsordförande i Enersize för att lära oss mer om Enersize och tryckluftsoptimering.

FÖR OSS LÅTER DET OTROLIGT ATT MAN INTE IDENTIFIERAT DENNA ENERGIBOV TIDIGARE?
– Det har självklart varit känt under lång tid att dessa system är stora energitjuvar och man har i alla år försökt minska på energiförbrukningen på olika sätt. Det som ger oss ett övertag i marknaden är att dessa komplexa system traditionellt har sålts som separata komponenter som över tid sätts ihop av lokala entreprenörer.
När man väl trycker på startknappen har man ofta redan där tappat 20-30% effektivitet och efter några månaders drift i fabrikens regi har man tappat lika mycket till.

DET LÅTER JU SOM DET FINNS EN HELT JÄTTEMARK- NAD FÖR ATT OPTIMERA DESSA SYSTEM, FINNS DET INTE MASSOR AV KONKURRENTER?
– Vi ser det som en vidöppen och obearbetad marknad. Visst finns det bolag därute som arbetar med att optimera system, de är dock små, lokala, har bristande kunskap och saknar rätt verktyg. Vi ser en hel del skräckexempel därute där man p.g.a. dålig förståelse för dessa system faktisk råkat öka energiförbrukningen eller skapat instabila system när man försökt spara energi.
Det är viktigt att förstå att dessa system i stort sett alltid är produktionskritiska och att en störning i tryckluftssystem kan stoppa produktionen i en hel fabrik till enorma kostnader.
Förklaringen till att man inte lyckas med optimeringar är att dessa system är väldigt komplicerade och att det då blir omöjligt att rätta till dem utan tillgång till rätt data och rätt verktyg för att ge en helhetsbild.
Vi har valt att bevisa att våra mjuk- varuverktyg faktiskt fungerar, genom att inte bara sälja en mjukvara utan att även ta på oss projekt själva och där erbjuda kunderna att använda sig av oss utan kostnad, istället betalar kunderna genom att ge oss en del av de besparingar vi åstadkommer.

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT NI KAN LYCKAS DÄR ANDRA MISSLYCKAS, VAD SKILJER ER FRÅN DE ANDRA?
– Att verkligen förstå vad som händer är nyckeln till att kunna optimera dessa system. Det som Enersize erbjuder och som vi ser som unikt på marknaden är hur vi med mjukvara kan analysera, ge beslutsstöd och övervaka på ett systemövergripande plan, dvs både innefattande produktion och konsumtion.
Just att arbeta systemövergripande är något som inte varit möjligt att göra kostnadseffektivt tidigare men med prisutvecklingen på sensorer och kommunikation kan hundratals mätpunkter användas mot tidigare bara en handfull, något som ställer helt andra krav på BigData-hantering och –analys, något som bara vi kan hantera.
Vårt mål är att bli den ledande globala aktören för mjukvaror för optimering av industriella tryckluftssystem och jag tycker vi är bra positionerade för att uppnå det. Det är inte många företag som har förmånen att arbeta mot en i stort sett orörd multimiljardmarknad och att vi sedan samtidigt kan bidra till minskande globala emissionsnivåer tycker jag är fantastiskt.

ENERSIZE
Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Bland Enersizes existerande kunder nns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North. Läs mer på: