Real Holding genomför en kraftfull turn-around

Lästid: 2 minuter

Fastighetsbolaget Real Holding tyngdes redan från starten 2014 av en större avbruten emission som skapade en dyr och skakig kapitalstruktur för bolaget. Med en ny huvudägare vid rodret har bolaget gjort stora förändringar och tar nu in pengar för att kunna slutföra den turn-around och tillväxtplan man lagt, säger vd Anna Weiner Jiffer.

TEXT: ANDREAS JOHANSSON FOTO: REAL HOLDING

Real Holding genomförde trots den inställda emissionen sina första fastighetsförvärv 2015. Ambitionerna var höga och målet var att skapa en bred fastighetsportfölj med ett värde på 1 miljard kronor. Bolaget missbedömde dock svårigheterna med den initiala finansieringen och fick därmed problem med alltför dyra upplåningskostnader.
– Bolaget äger fina kommersiella fastigheter som genererar bra och stabil avkastning men på grund av för höga räntekostnader så lyckades man inte skapa någon lönsamhet att tala om, säger Weiner Jiffer.

FÖR ATT VÄNDA utvecklingen kom under våren 2017 en ny aktiv huvudägare in, Gremio Fastigheter, som bistår bolaget med både kapital och kompetens. Den nya huvudägarens VD Lars-Olof Olsten tog plats i styrelsen tillsammans med Anna Weiner Jiffer. Under hösten tog duon även över bolagets ledning som finanschef respektive VD. En ny strategi och åtgärdsplan har tagits fram som redan genererat en renodling av fastighetsportföljen och under 2018 påbörjas bolagets tillväxtresa.

”Fastigheterna som förvärvas skall ha en tydlig utvecklingspotential som skall kunna ge ordentlig hävstång genom aktiv förvaltning”

BOLAGET VIDTAR NU två större åtgärder för att kraftigt kunna sänka sina räntekostnader. Genom inlösen av preferensaktier och en nyemission får bolaget mer eget kapital och skall därmed kunna lägga om sina lån och påbörja sin tillväxtresa. En sänkning av räntekostnaderna med några få procent gör bolaget omedelbart lönsamt, något man räknar med att kunna göra så snart emissionerna är genomförda.
– Ambitionen är att vi ska bli ett välskött, växande och lönsamt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik samt samhällsfastigheter i välmående tillväxtorter söder om dalälven. Fastigheterna som förvärvas skall ha en tydlig utvecklingspotential som skall kunna ge ordentlig hävstång genom aktiv förvaltning, säger Weiner Jiffer och fortsätter:
– Förutsättningen för detta är att vi kan öka vårt egna kapital och det sker nu genom den pågående nyemissionen som till stora delar är garanterad av huvudägaren Gremio Fastigheter, så vi ser fram emot att snart påbörja vår tillväxtresa.

REAL HOLDING
Har varit aktiva på fastighetsmarknaden sedan 2014 och har sedan sommaren 2017 en ny huvudägare i Gremio Fastigheter och som tillsatt en ny ledning för att göra en kraftfull ”turn-around”. Accept- och teckningsperioden för inlösenerbjudandet respektive nyemissionen löper mellan den 20 november- 8 december.

På bolagets hemsida kan du läsa mer och teckna www.realholding.se

REAL HOLDING ANALYS
Läs en analys på bolaget här.