Svensk miljöteknik skapar hållbara värden för däckindustrin

Lästid: 2 minuter

En återvinningsprocess av däck som producerar kimrök av hög kvalitet kan hjälpa gummibranschen att bli mer miljövänlig. Med ett genombrott i däckbranschen i ryggen ser Scandinavian Enviro Systems VD Thomas Sörensson ljust på framtiden.

TEXT: ANDREAS JOHANSSON FOTO: JULIA SJÖBERG

De 14 miljoner ton däck som varje år slits ut på världens vägar bränns idag antingen upp eller mals ned till granulat som används i till exempel konstgräsplaner. Det finns bättre och mer lönsamma alternativ att hantera de uttjänta däcken på och era trender i marknaden talar för att dessa kommer att vinna mark, menar Sörensson.
– Det finns en miljötrend, att man vill förbränna mindre och återvinna mer material till ett högre värde. Stora företag har idag väldigt tydliga hållbarhetsmål att förhålla sig till och de ser mer och mer hållbarhet som en konkurrensfördel, säger han.

”Ungefär 70% av all kimrök inom gummi­ industrin används i däcktillverkning. Så att däcktillverkarna nu har kommit så här långt gör att efterfrågan på våra anläggningar bara ökar”

EN ANNAN TREND är ett ökat behov av och minskad tillgång på kimrök, ett kolbaserat material som används för att ge däck och andra gummiprodukter bättre egenskaper. Idag utvinns kimrök främst ur olja.
– Däckbranschen växer fortfarande snabbt och det riskerar att bli brist på kimrök. Det har märkts tydligt på kimrökspriserna som har gått upp ganska markant på sistone, förvisso med visst stöd av ett högre oljepris, säger Sörensson.

SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS har utvecklat och patenterat en metod och ett anläggningskoncept för att återvinna däck som producerar kimröksmaterial av hög och jämn kvalitet. Kimröken håller nu så hög kvalitet att den efter tester har godkänts för användning i däck av era av världens största däcktillverkare.

INTRESSET FRÅN MARKNADEN för tekniken har därmed naturligtvis ökat och tidigare i år fick bolaget tilldelning i en upphandling som det statligt ägda kinesiska företaget Vanlead Group gjorde av en anläggning med en årskapacitet på 30 000 ton däck.
– Det är världsunikt. Det är en stor däcktillverkare som vill ta ordentliga kliv på miljösidan och även ta ett ledarskap internationellt. Vi fick tilldelning i upphandlingen, vilket innebär att vi nu genomför slutförhandlingar som vi räknar med ska vara klara i december, säger Sörensson.

KINA HAR BLIVIT ett föregångsland när det kommer till strategiska investeringar i miljöteknik och genombrottet inom däckindustrin för bolaget där har drivit på intresset från andra marknader.
– Ungefär 70% av all kimrök inom gummiindustrin används i däcktillverkning. Så att däcktillverkarna nu har kommit så här långt gör att efterfrågan på våra anläggningar bara ökar, säger Sörensson.

SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS
Bolaget som grundades 2001 har tagit fram en patenterad teknik för att återvinna bildäck. Däcken bryts ned i beståndsdelarna stål, olja och kimrök som sedan kan säljas. A ärs- modellen är att sälja kompletta anläggningar och sedan få återkommande intäkter i form av royalties och serviceavtal. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning i Åsensbruk. Aktien handlas på Nasdaq First North. Du kan läsa mer om bolaget på:

www.envirosystems.se