En torr lag från Bryssel – årets julklapp

Lästid: 3 minuter

Direkt från Bryssel kom förra årets julklapp. Från och första januari infördes nämligen EU direktivet Mifid 2 i svensk lagstiftning. Det är förmodligen inte vad du hade högst på önskelistan, men jag lovar – Mifid 2 kommer göra mer för din ekonomi än alla andra klappar tillsammans. Låt mig förklara varför.

Text: Johanna Kull

Mifid 2 är ett regelverk som syftar till att stärka konsumentskyddet för oss sparare. Det ska bland annat bli enklare att se vad vi betalar i avgifter och vi ska kunna lita på att en rådgivare faktiskt har spararens och inte sitt egna bästa för ögonen. Låt oss börja med rådgivarna. De som fram tills nu har kunnat agera mer säljare än rådgivare. Inte alltid såklart, men alltför ofta. Förhoppningsvis har det fått ett slut nu. För om man vill kalla sig oberoende rådgivare efter att den nya lagen trätt i kraft, då får man inte längre ta emot någon som helst ersättning från någon annan än kunden. En rådgivare kan alltså inte rekommendera dig en fond från ett visst bolag och sen få provision för detta av det fondbolaget. Nej! Vill hen ha betalt för sina råd, ska hen ta betalt direkt av dig! Allt precis på samma sätt som hur vi betalar för andra tjänster, som exempelvis klippning, städning, bilservice.

Det är dock inte bara rådgivarna som berörs. Efter årsskiftet ska det också framgå vad fondbolag betalar i ersättning till fondtorg och andra distributörer av fonder. Idag när vi sparar i en fond, betalar vi oftast bara en enda fondavgift. Denna avgift delas därefter mellan fondbolaget och distributören genom att fondbolaget skickar vidare en del av intäkten till distributören. Distributören får alltså en så kallad kick-back. Hur stor del av avgiftskakan som går till respektive aktör, det har vi som konsumenter ingen aning om. Fram tills nu. Enligt Mifid 2 måste det framgå vad i avgiften som går till fondbolaget och vad som går till distributören. Detta är jättebra eftersom det möjliggör för nya prismodeller, vilket i sin tur sannolikt leder till prispress och därmed också lägre priser på vårt sparande.

Fondbolag kommer nu att kunna erbjuda andelsklasser anpassade efter olika försäljningskanaler. En fond kommer alltså kunna kosta olika mycket beroende på var du köper den, oavsett om det varit rådgivning involverat eller inte. Till exempel så kan ett fondbolag säga till en distributör att nu halverar vi fondavgiften för era kunder, men då kommer vi inte ge er någon kick-back. Ni får ta betalt direkt av kunden istället.

Varför är det här så bra, kanske du undrar? Det låter ju mest som det blir fler avgifter för oss sparare. Ja till antalet förvisso, men inte till summan. Den totala avgiften vi betalar kan mycket väl bli lägre. Låt oss göra ett räkneexempel:

Säg att en fond idag har en förvaltningsavgift på en procent. Har du 100 000 kr investerat i fonden betalar du därmed 1 000 kr i avgift under ett år. Av dem kanske fondbolaget slussar vidare hälften, det vill säga 500 kr till distributören. Skulle fondbolaget skapa en ny andelsklass där avgiften istället är 0,5 procent men där det inte utgår någon kickback, innebär det att du bara betalar 500 kr per år i fondavgift. Pengar som stannar hos fondbolaget. Distributören får ta betalt av dig på något annat sätt, till exempel genom en fast rådgivningsavgift. Så länge den avgiften är under 500 kr per år kommer din totala avgift att bli lägre.

Den ökade transparansen och tydligheten i vad vi betalar och till vem, är något som jag tror kommer inspirera såväl fondbolag som distributörer till att sänka sina priser. När sparare enklare kan jämföra kostnader tror jag att vi kommer att få se en riktigt prispress. Nu kanske inte en halv procent hit eller dit låter som någon kioskvltare, men när det kommer till sparande så är det faktiskt precis vad det är. Som komikern John Oliver så träffande uttryckte det:

”Think of fees like teremites: they’re tiny, they’re barely noticable, and they can eat away your fucking future.”  

En trist utvekling som vi nu skyddas från lite ytterligare. Så tack Mifid 2, du trista julklapp som bara blir värdefullare med tiden.

Gott nytt år och lycka till med sparandet!

 

Johanna Kull har en masterexamen i Nationalekonomi och flera års erfarenhet av privatekonomi och sparande. Idag arbetar hon som Sparekonom på Fondbolagens förening och fokuserar på att vägleda och inspirera privatpersoner till ett bättre sparande. Hennes motto är; spara smartare, inte alltid mer.