I samarbete med Enersize

First North-bolaget som skapar pengar ur luft

Lästid: 4 minuter

Enersize är ett finskt bolag noterat på First North Stockholm (ENERS) som arbetar med att utveckla mjukvara för analys och effektivisering av industriella tryckluftssystem.

Det som kan låta som en liten nischmarknad är allt annat än det. Trots att de flesta inte ens hört talas om tryckluftssystem använder dessa faktiskt nästan 5% av den globala elkonsumtionen. I det tillverkningsintensiva Kina där Enersize har omfattande verksamhet med flera pågående projekt beräknas upp till 10% av all elektricitet gå till tryckluftssystem.

Det uppskattas att 90% av all tillverkande industri använder sig av tryckluftssystem så i princip allt vi ser runt omkring oss har det använts stora mängder tryckluft för att tillverka bland annat bilar, mobiltelefoner, betong, stål och papper.

Enersize nuvarande kundfokus är på stora fabriker. Som exempel har Enersize största pågående projekt en årlig strömförbrukning bara för tryckluftssystemet motsvarande en medelstor svensk stad med 20 000 hushåll. Med en så stor andel av den globala elförbrukningen är tryckluftssystem en stor källa till CO2 utsläpp från elproduktionen och företagen har ett stort tryck på sig att minska sina utsläppsnivåer, framförallt i Kina.

Vi har träffat Christian Merheim, arbetande Styrelsordförande i Enersize för att höra vad det är som gör Enersize unikt och lära oss mer om företaget.

Christian, för oss låter det otroligt att man inte identifierat denna energibov tidigare?
– Det har självklart varit känt under lång tid att dessa system är stora energitjuvar och man har i alla år försökt minska på energiförbrukningen på olika sätt. Det som ger oss ett övertag i marknaden är att tryckluftssystem traditionellt har sålts som separata komponenter som sätts ihop i fabriken av en lokal entreprenör och därefter drivs systemen av fabrikerna själva.

Kompressortillverkarna sitter till exempel med hundratals ingenjörer och optimerar nästa generations kompressorer med någon enstaka procents förbättring av effektiviteten. När kompressorn sedan kommer ut i fabriken monteras den bredvid en tio år gammal kompressor och kopplas ihop med en lufttorkanläggning från en helt annan tillverkare som i sin tur kopplas till ett rörsystem designat av någon lokal förmåga. Sedan kopplas 100-tals tryckluftsdrivna maskiner in i fabriken som alla kommer från olika tillverkare. När man väl trycker på startknappen har man ofta redan där tappat upp mot 20-30% effektivitet och efter några månaders drift har man tappat lika mycket till, berättar Christian Merheim.

Det låter ju som det finns en helt vidöppen marknad för att optimera dessa system, finns det inte massor av konkurrenter därute?
– Det stämmer att det är en helt vidöppen marknad. Visst finns det bolag därute som arbetar med att optimera olika delar av dessa system. Generellt kan man säga att dessa aktörer är små, lokala, har bristande kunskap och saknar rätt verktyg. Vi ser en hel del skräckexempel därute där man på grund av dålig förståelse för dessa system faktisk råkar öka energiförbrukningen eller skapat instabila system när man försökt spara energi.

Det är viktigt att förstå att dessa system i stort sett alltid är produktionskritiska och att en störning i tryckluftssystem kan stoppa produktionen i en hel fabrik till enorma kostnader. Detta är något som vi ser är väldigt viktigt för våra kunder och något där vi kan bidra med högre driftkvalitet. Även här ser vi ofta stora problem hos kunderna, något som visar oss att det idag faktiskt inte finns en bra lösning tillgänglig på marknaden.

Förklaringen till att man inte lyckas är att dessa system är väldigt komplicerade med många beroenden och att det då blir omöjligt att rätta till dem utan tillgång till rätt data och rätt verktyg för att enkelt kunna tolka mätdata till en korrekt helhetsbild.

Vi har valt att bevisa att de verktyg vi erbjuder faktiskt fungerar, dels genom att inte bara sälja en mjukvara utan att även ta på oss projekt själva och i dessa projekt är vi så säkra på att det vi gör fungerar att vi erbjuder kunderna att använda sig av oss utan kostnad, istället betalar kunderna oss genom att ge oss en del av de besparingar vi åstadkommer, säger Christian Merheim.

Men hur skiljer sig Enersize från dessa andra aktörer? Vad är det som gör att ni kan lyckas där andra misslyckas, nu och framöver?
– Det uppskattas att ca 10% av fabrikerna har kommit så långt så att de har börjat mäta sina system, det är ett bra första steg men bara mätningar ger faktiskt inte en tillräcklig förståelse för vad som egentligen händer i dessa komplicerade system. Att verkligen förstå vad som händer är nyckeln till att kunna optimera dessa system.

Ett annat genomgående fel är att man bara tittar på produktionen av tryckluft, istället för att även mäta och analysera konsumtionen av tryckluft i fabrikerna. Det är faktiskt ofta som de största besparingarna kan åstadkommas just i konsumtionsledet.

Det som Enersize erbjuder och som vi ser som unikt på marknaden är hur vi använder mjukvara för att analysera, ge beslutsstöd och övervaka dessa system på ett systemövergripande plan, det vill säga både innefattande produktion och konsumtion.

Just att mäta systemövergripande är något som inte varit möjligt att göra kostnadseffektivt tidigare men med prisutvecklingen på sensorer och trådlös kommunikation är det nu möjligt att placera hundratals mätpunkter mot tidigare bara en handfull. Denna ökade mängd mätpunkter ställer helt andra krav på BigData-hantering och –analys, något Enersize erbjuder för tryckluftssystem och där vi ännu ej sett några konkurrenter som erbjuder motsvarande kapacitet och möjligheter. Analys och optimering kräver specialkunskap och tillgång till unik data vilket gör att vi inte ser någon större framtida konkurrens från generella BigData eller AI-baserade analysverktyg.

Med detta i ryggsäcken ser vi med optimism på framtiden, det är inte många företag som har förmånen att arbeta mot en i stort sett orörd multimiljardmarknad.

Vårt mål är att bli den ledande globala aktören för mjukvaror för optimering av industriella tryckluftssystem och jag tycker vi är bra positionerade för att uppnå det. Att vi sedan samtidigt kan bidra till minskande globala emissionsnivåer tycker jag är fantastiskt, avslutar Christian Merheim.