Nästa steg: kliniska studier

Sponsrat

– I samarbete med A1M Pharma –

Ett läkemedel som har potentialen att behandla havandeskapsförgiftning och rita om kartan för strålbehandling av cancer. Det är A1M Pharmas mål och bolaget har kommit en bra bit på väg. Nu är bolaget redo för kliniska studier och tar in kapital för en offensiv satsning baserat på världsledande svensk forskning.

Kliniska studier med 40 års forskning i grunden
Forskningen kring det naturliga proteinet A1M – som kroppen själv tillverkar – har pågått i över 40 år då forskare från Lund började upptäcka dess fördelar. First North-noterade A1M Pharma bildades 2008 och har sedan dess arbetat för att ta läkemedelskandidaten ROSgard – baserad på proteinet A1M – till kliniska studier. Forskningen och utvecklingen har gått så pass bra att bolaget nu står inför den mest spännande och viktigaste perioden i deras historia – att testa läkemedlet på människor.
– Vi ser fram emot att kunna gå i klinisk fas, ett avgörande utvecklingssteg. En framgångsrik utveckling kan bygga stort medicinskt och ekonomiskt värde baserat på världsledande svensk forskning, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Bolaget väntar på godkännande från Läkemedelsverket om att få genomföra en klinisk fas I-studie med ROSgard.

Började som ett läkemedel för sjuka gravida kvinnor…
A1M Pharmas läkemedelskandidat, ROSgard, har potential att användas som läkemedel för att behandla havandeskapsförgiftning. Det är en livshotande sjukdom som drabbar omkring tio miljoner gravida kvinnor varje år, och som i dag saknar behandling.
– I Sverige är det sällsynt med dödsfall. Men globalt är havandeskapsförgiftning ett medicinskt problem av enorma proportioner. Sjukdomen ligger bakom 76 000 dödsfall bland gravida kvinnor världen över vilket motsvarar ett dödsfall var sjunde minut, säger Tomas Eriksson.

…men har potentialen att behandla så många fler
Även om havandeskapsförgiftning är bolagets ursprungliga huvudinriktning har A1M Pharma tagit en annan – och snabbare – väg för att få ett godkänt läkemedel på marknaden: strålbehandling av cancertumörer. Den gemensamma nämnaren är ROSgard. Läkemedelskandidaten skyddar nämligen njurarna mot giftiga ämnen som bildas vid exempelvis havandeskapsförgiftning och vissa typer av strålbehandlingar.
– Egentligen är ROSgard ett potentiellt läkemedel mot en mängd sjukdomar och tillstånd där giftiga ämnen når njurarna. Men det är viktigt att ta ett steg i taget. Därför har vi valt att initialt fokusera på njur- och benmärgsskydd vid strålbehandling, säger Tomas Eriksson.

Offensiv nyemission
För att kunna fortsätta hålla ett snabbt tempo i utvecklingen har A1M Pharma beslutat om en nyemission om 83 miljoner kronor. Värderingen pre-money, det vill säga värderingen av bolaget innan pengarna från nyemissionen skjuts till, ligger på 41 miljoner. Pengarna från emissionen ska användas till att genomföra en klinisk fas-I studie i friska frivilliga samt påbörja genomförandet av en klinisk fas I/II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, så kallad PRRT-behandling.

Vid behandlingen används det radioaktiva ämnet Lutetium 177, som nyligen blev uppmärksammat av Aftonbladet på grund av att behandlingar med ämnet blir allt vanligare. Med ROSgard är målet att behandlingen ska få ännu högre verkningsgrad. Detta genom att läkemedlet ges i samband med varje strålningstillfälle för att skydda njurarna och benmärgen, vilket skulle kunna möjliggöra fler och högre strålningsdoser och därmed bekämpa cancer mer effektivt.

Fakta nyemission

Teckningsperiod: 7 mars – 21 mars 2018

Teckningsvillkor: En (1) aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier till priset av 5,00 SEK per aktie

Värdering Pre-money: 41 MSEK

Emissionsbelopp: 83 MSEK

Garantier: Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till totalt 62,2 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen.

Teckna direkt via Avanza

Teckna direkt via Nordnet

För mer information om emissionen, klicka här