I samarbete med Scandinavian Enviro Systems

Jättars hållbarhetsmål största drivkraften för Enviro

Lästid: 2 minuter

Med flera genombrott i däckbranschen i ryggen Scandinavian Enviro Systems VD Thomas Sörensson ljust på framtiden. En återvinningsprocess för däck som producerar kimrök av högkvalitet kan hjälpa gummibranschen att bli mer miljövänlig.

De 14 miljoner ton däck som varje år slits ut på världens vägar bränns idag antingen upp eller mals ned till granulat som används i till exempel konstgräsplaner. Det finns bättre och mer lönsamma alternativ att hantera de uttjänta däcken på och flera trender i marknaden talar för att dessa kommer att vinna mark, menar Sörensson.
– Det finns en miljötrend, att man vill förbränna mindre och återvinna mer material till ett högre värde. Stora företag har idag väldigt tydliga hållbarhetsmål att förhålla sig till och de ser mer och mer hållbarhet som en konkurrensfördel, säger han.

En annan trend är ett ökat behov av och minskad tillgång på kimrök, ett kolbaserat material som används för att ge däck och andra gummiprodukter bättre egenskaper. Idag utvinns kimrök främst ur olja.

Scandinavian Enviro Systems har utvecklat och patenterat en metod och ett anläggningskoncept för att återvinna däck som producerar kimröksmaterial av hög och jämn kvalitet. Kimröken håller nu så hög kvalitet att den efter tester har godkänts för användning i produktion av flera av världens största däcktillverkare.
– Ungefär 70% av all kimrök inom gummiindustrin används i däcktillverkning. Så att däcktillverkarna nu har kommit så här långt gör att efterfrågan på våra anläggningar bara ökar, säger Sörensson.

En bidragande orsak är att hela däckbranschen växer. Efterfrågan på nyproducerade däck väntas växa med 4 procent per år de kommande åren då medelklassen i utvecklingsländer köper bil samtidigt som den genomsnittliga körsträckan i världen blir längre.
– Att hela marknaden växer kan innebära att flera olika krafter samverkar för ökad efterfrågan på vår återvunna kimrök, EnviroCB. Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck, säger Sörensson.

 

Scandinavian Enviro Systems
Bolaget som grundades 2001 har tagit fram en patenterad teknik för att återvinna bildäck. Däcken bryts ned i beståndsdelarna stål, olja och kimrök som sedan kan säljas. Affärsmodellen är att sälja kompletta anläggningar och sedan få återkommande intäkter i form av royalties och service-avtal. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning i Åsensbruk. Aktien handlas på Nasdaq First North.

Namn: Thomas Sörensson
Titel: VD
Bakgrund: Affärsekonom med strategiutbildning från Harvard och lång internationell erfarenhet från industriverksamhet, bland annat som Kinachef för B&B Tools.