GDPR

Lästid: 1 minut

GDPR, efter engelskans General Data Protection Regulation, har varit på tapeten både i nyheter och framförallt nyhetsbrev den senaste tiden. Det är den nya dataskyddsförordningen som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Idag har internet ändrat vårt sätt att kommunicera och större delen av våra vardagssysslor sker digitalt. Vi beställer varor online, vi gör våra bankaffärer på internet och lämnar i olika sammanhang ut våra personuppgifter utan att reflektera över vad som sker med den data som lagras och var den informationen hamnar. Dina datauppgifter är en av de viktigaste tillgångarna hos företag idag.

De nya reglerna som kommer med GDPR kommer att förändra sättet för hur företag samlar och lagrar information om dig, men också hur dina personuppgifter används.

För dig som privatperson är det en lag som är välbehövlig och ökar skyddet för din integritet som är mer anpassad till senaste tekniken och hur vi i samhället använder den. Lagen dig mer makt över dina egna uppgifter och du kan till exempel be om att få uppgifter bortplockade om dig i sökmotorer och kundregister. Enkelt uttryckt kommer lagen att driva fram vägen mot en säkrare internet.