I samarbete med Didner & Gerge

Ha tålamod i ditt långsiktiga sparande

Lästid: 2 minuter

”Börsen är som ett casino!” Så sa min barndomsvän efter han sålt alla sina aktier. Han var frustrerad över att han inte förstod aktiemarknadens och individuella aktiers kortsiktiga rörelser. Han såg ingen logik. På kort sikt ter sig aktiemarknadens rörelser som slumpmässiga. Akademiker kallar detta ”random walk”, det vill säga att aktiemarknaden inte kan förutsägas och rör sig slumpmässigt.

Text: Johan Elmquist, marknadschef på Didner & Gerge

På lång sikt har dock aktier varit en bra investering jämfört med räntebärande placeringar. Svenska aktier har varit bland de bästa i världen sedan andra världskriget. Sett över tid är viktigt att betona. Svackorna på aktiemarknaden kan komma plötsligt och är ibland djupa. Då gäller det att kunna vänta den tid det tar för kurserna att återhämta sig. En svacka på aktiemarknaden kommer i snitt vart 5-7 år och då går marknaden ner cirka 25-30%, ibland mer. Vi upplevde relativt nyligen nedgångar på Stockholmsbörsen på över 25% april 2015-februari 2016 och liknande hösten 2011 under den så kallade Eurokrisen.

Henrik Didner och Adam Gerge startade Didner & Gerge Aktiefond i oktober 1994. Deras övertygelse var att genom att investera långsiktigt så borde de kunna ge sina kunder en bra avkastning över tid.  De avsåg att analysera enskilda bolag på djupet och ha ett flerårigt perspektiv. Att se längre fram i tiden än vad genomsnittsinvesteraren gör. De investerade i lönsamma, välskötta, bra bolag som hade potential att bli ännu bättre. Den som investerade 10 000 kr i oktober 1994 när fonden lanserades har fondandelar värda knappt 400 000 kr idag. Ingen Sverigefond har utvecklats lika bra under den tidsperioden så deras strategi om långsiktighet och tålamod har fungerat väl under drygt 23 år. Då hade fonden till och med en mycket kraftig nedgång på 55% från sommaren 2007 till våren 2009 under den värsta krisen sedan depressionen på 30-talet. Adam och Henriks filosofi om långsiktig investeringshorisont har vi sedan applicerat på ytterligare fyra fonder de senaste tio åren.

Vi ger inte våra kunder råd. Det kan vi inte. Men vi är övertygade att för den som har en tillräckligt lång placeringshorisont, minst fem år, men helst mycket längre, så är en betydande andel av ditt sparande i aktier en bra investering. Det har det varit så historiskt och sannolikheten är god för att det kommer att vara det i framtiden. Sedan gäller givetvis alltid rådet att sprida riskerna och inte investera allt i en enda fond.  

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp.