I samarbete med Nordea

Back to basics: Vad är en fond?

Lästid: 2 minuter

Svenskarna är världens mest fondsparande folk. Men vad är egentligen en fond?

Text: Maria Rengefors, VD Nordea Fonder

En fond är helt enkelt en samling av olika aktier eller räntebärande värdepapper. Det finns lite olika varianter, men generellt kan man säga att det ska det finnas minst 16 olika innehav i en fond. Ett innehav kan vara aktier i exempelvis Apple eller H&M.

Det är dessutom en väldigt reglerad sparform med syfte att skydda dig som sparar. Det är också viktigt att komma ihåg att det är ni som sparar i en fond som kollektivt äger fonden. Pengarna i fonden tillhör er och inte fondbolaget eller banken.

En annan sak som är bra är att du som fondsparar alltid är skyddad om fondbolaget/banken skulle gå i konkurs, bland annat eftersom fondens pengar ska förvaras på ett separat konto hos ett särskilt förvaringsinstitut. Det går alltså inte att blanda ihop fondbolagets, bankens eller fondens pengar eller konton.

Förvaringsinstitutet har också till ansvar att kolla att allt går rätt till. Ett exempel: Varje dag sätts ett andelsvärde, som visar vad dina andelar är värda. Andelsvärdet bygger på att man värderar till exempel alla aktier som ingår i fonden på rätt sätt. Vi har förstås gedigna processer för detta. Men förvaringsinstitutet övervakar oss här med.

Vad en förvaltare får göra styrs av det som kallas fondbestämmelser som, innan man börjar erbjuda fonden, ska godkännas av först fondbolagets styrelse och sedan av Finansinspektionen. Allt i syfte att skydda den som sparar och att du ska veta vad förvaltaren faktiskt får göra; till exempel vilka marknader man får placera på.

I regelverket står också att allt som görs i fonden ska göras i andelsägarnas intresse. Det vill säga förvaltaren ska bara ha ditt bästa för ögonen och inte tänka på om en viss placering på något sätt gynnar det fondbolag eller den bank man är anställd på.

Går vi sedan till de olika fondtyperna så är det egentligen ganska enkelt. Det finns några huvudkategorier; aktiefonder som innehåller aktier, räntefonder som innehåller ränteplaceringar och blandfonder som innehåller både aktier och ränteplaceringar. Men förstås, aktiefonder kan vara väldigt olika. Man brukar prata om breda aktiefonder, typiskt sett globala aktiefonder som placerar på aktiemarknader i hela världen, eller smala regionala fonder. Här får man nog räkna in Sverigefonder. Stockholmsbörsen är trots allt bara en liten börs sett i det stora hela.

Sen finns det andra aktiefonder som varit populära de senaste åren. Ett exempel är tillväxtmarknadsfonder, som placerar på det man brukar kalla ”nya ännu inte så etablerade marknader”. Det kan vara allt från Ryssland, till Kina, Afrika och Sydamerika.  Andra exempel kan vara fonder som har olika teman, eller som placerar bara i speciella branscher. Ett exempel hos oss är Nordea Klimatfond som fokuserar på bolag som arbetar med exempelvis energieffektivitet.

Det starka regelverket, med tydliga spelregler, syftar förstås till att du som sparar ska känna dig trygg när du överlämnar förvaltningen av dina pengar till oss som erbjuder och förvaltar fonder.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.