Formationsanalys som teknisk analysmetod

Per Stolt

Daytrader på heltid – driver marknadsbrevet tasajten.se

Lästid: 5 minuter

Välkommen till nästa avsnitt i vår mini-serie om teknisk analys. Inledningsvis konstaterades att det finns väldigt många tekniska analysmetoder och indikatorer att fördjupa sig i och idag kommer vi gå igenom en tredje metod, nämligen formationsanalys.  

Mitt tips till dig som läsare var därför att lära dig följande modeller och analysmetoder först :

1: Stöd och motstånd
2: RSI
3: Formationsanalys 
4: Glidande medelvärde

Vi har nu kommit fram till den kanske mest subjektiva delen inom den tekniska analysen: formationsanalysen.

Denna analysmetod går helt enkelt ut på att man försöker identifiera ”geometriska figurer” i de formationer som marknaden skapar.

Den absolut vanligaste formationen är triangeln:

Den och många fler figurer kommer diskuteras i detta avsnitt. Jag kommer även att förklara hur man tolkar dessa formationer samt vilken kursutveckling man kan förvänta sig av dem.

Det finns åtskilligt fler formationer att ta upp, men de viktigaste formationerna att lära känna, för dig som precis fått upp intresset för teknisk analys är:

-Triangeln
-Kilen
-Den rätvinkliga triangeln

Vad man kallar dessa figurer spelar förstås ingen roll, huvudsaken man själv har förstått skillnaden mellan dem. Det som styr benämningen på dessa formationer är lutningen på topparna och bottnarna. Dessa formationer har ibland krav på att omsättningen skall se ut på ett visst sätt, men med dagens internetbaserade – multiomsättning och dark pools (Dark Pools är marknader där de större aktörerna handlar aktier med varandra, vars volymer vi inte har tillgång till), bortser jag medvetet från alla volymbaserade krav.

Triangeln
För ut är den vanligaste formationen: triangeln. Eller om man så vill – ”den vanliga triangeln”. Det som utmärker denna formation är att topparna faller och bottnarna stiger. Detta ser rent schematisk ut på detta vis:

Tolkningen för denna formation är att priset bryter ut i samma riktning som priset hade innan formationen skapades. Man skulle kunna säga att denna formation är en ”ackumulering” (kraftansamling), inne i en befintlig trend.

Detta kan se ut så här i ett verkligt diagram:

Ovan finner vi Alfa Laval som stiger under 2002 till 2004, varefter aktien går in i en sidlänges vilopaus – en triangel. Efter ett års ackumulering bryter till slut aktien ut i trendens riktning (som var positiv).

Kilen
Nästa formation är kilen. I denna formation finner vi både stigande toppar och bottnar. Detta ser rent schematiskt ut så här:

Tolkningen: För denna formation spelar det ingen roll hur priset uppför sig ”innan” formationen uppstår. Tolkningen för kilen beror helt av riktningen för den. Om ”kilen” pekar uppåt, ja då bryter priset ut nedåt! (och vice versa; om kilen pekar nedåt, då bryter priset ut uppåt).

Detta kan rent schematiskt se ut så här:

Denna formation kan se ut så här i verkligheten:

Ovan finner vi Swedish Match som faller under 2013. Såväl toppar som bottnar faller, och vi har en ”kil” på plats. Eftersom kilen pekar ned – så skall priset bryta ut upp.

Rätvinkliga triangeln
Avslutningsvis tittar vi på den ”rätvinkliga triangeln”, som är min favoritformation. Anledningen till att jag alltid letar efter denna formation är att den är enkel att identifiera, har en logisk tolkning samt en hög träffsäkerhet.

Rent visuellt definieras denna triangelformation av att en av sidorna är horisontella och den andra visar fallande toppar (för säljsignalen). Tvärtom förstås för köpsignalen, det vill säga stigande bottnar och horisontella toppar.

Detta skulle rent schematisk se ut så här:

För denna formation spelar det ingen roll hur trenden såg ut innan figuren skapades. Det enda man behöver ha i åtanke är att priset oftast bryter ut genom den horisontella linjen.

Tolkningen: Om man stannar upp en minut eller fem, och funderar på varför formationen ovan är ”negativ” – så ta en titt lite närmare på figuren. Inne i den rätvinkliga triangeln finner vi ett pris där det finns köpare (stödet) på en och samma nivå varje gång, men så fort priset studsar uppåt, så blir säljarna allt mer otåliga att sälja. Därav de fallande topparna. Är inte detta en negativ indikation så säg.

Den som har gjort sin tekniska hemläxa vet att sannolikheten uppskattas till hela 70 % för att priset skall bryta ut genom den horisontella linjen. För köpsignalen blir det förstås det spegelvända. Det vill säga formationen består av stigande bottnar men toppar som befinner sig på samma prisnivå. Denna formation kan se ut så här i verkligheten:

I diagrammet ovan finner vi oljan (Brent) som under juli och augusti 2017 byggde upp en ”rätvinklig positiv triangel”, med den horisontella linjen på uppsidan och stigande bottnar! Enligt teorin skall priset bryta ut genom den horisontella linjen (upp i detta fall). I början av september sker så också i detta exempel, och priset fortsätter med kraft upp mot 58 dollars-nivån (vilket är +10 %).

Detta var en mindre genomgång av de geometriska figurerna. Man kan både fördjupa sig och bredda sig inom detta område inom den tekniska analysen. Den främsta nackdelen med dessa geometriska figurer är att det är mycket svårt att låta en dator finna och identifiera dem.

Detta är också dess fördel! Här tävlar man inte mot felfria datorer som scannar aktie efter aktie, för att finna den allra bästa signalen. Här är det upp till varje analytiker att bedöma om en formation skall var godtagbar eller ej.

Att behärska de vanligaste formationerna är inte ett måste. Alla måste finna sina egna favoritmodeller och indikatorer (och formationsanalys kanske inte är en av dem) – men att känna till dem ger dig absolut en liten edge i marknaden.

Handel med finansiella instrument innebär en risk för ditt kapital. Innehållet i denna artikel skall inte ses som någon rekommendation om att varken köpa eller sälja finansiella instrument.