”Konservativa investerare får väldigt spretiga rekommendationer”

Lästid: 4 minuter

Det som finns skrivet om robotrådgivare är för det mesta recensioner av enskilda rådgivares gränssnitt, vad de investerar i, hur enkelt det är att komma igång och sådana saker som hjälper spararen att välja. Men det finns väldigt lite forskning kring robotrådgivning trots att det är en bransch som i världen förvaltade över 200 miljarder amerikanska dollar under 2017 och som förväntas förvalta över 2 200 miljarder dollar år 2020. Av denna anledning beslöt vi oss för att undersöka marknaden som helhet lite mer.

Text: Joel Mankowitz & Jonas Skilje

I vår studie tittade vi på samtliga större nordamerikanska (USA och Kanada) och brittiska robotrådgivare på marknaden som gav gratis portföljrekommendationer till sparare. Denna grupp rådgivare utgjorde i slutändan 35 stycken, de flesta från USA. USA har den mest utvecklade marknaden för robotrådgivare i världen sett till antalet och omfattningen.

Vi skapade konton hos alla rådgivare och antecknade vilka portföljrekommendationer vi fick. Dessutom gjorde vi om experimentet tre gånger per rådgivare – och varje gång utgav vi oss för att vara en annan sorts sparare. Första gången skapade vi ett konto där vi fyllde i våra uppgifter så att vi framstod som en ”konservativ sparare”, andra gången så att vi framstod som en ”moderat sparare” och tredje gången så att vi framstod som en ”aggressiv sparare”. Med hjälp av denna metod kunde vi se om det var någon sparargrupp som fick mer varierande portföljrekommendationer. För att beskriva detta lite tydligare återvänder vi till optikerexemplet från artikel 1 i denna serie.

En närsynt person besöker 35 optiker och får olika rekommendationer från alla optiker, men alla rekommendationerna höll sig ganska nära ett medelvärde, som låg på -2,0 dioptrier.

Medan en långsynt person besöker 35 optiker och får olika rekommendationer från alla fast rekommendationerna låg väldigt utspridda och i genomsnitt väldigt långt från medelvärdet.

Det betyder att det blir svårare för den långsynta personen att få en uppfattning om ”ungefär vilken glasögonstyrka jag borde ha” eftersom det diffar så mycket från optiker till optiker. Medan den närsynta personen kan ha en ganska hyggligt välgrundad uppfattning om att ”jag borde ha ungefär -2,0 i styrka”.

Samma sak som för den närsynta och den långsynta personen hos optikerna hände våra konservativa, moderata och aggressiva sparare i studien.

Vad vi fann var att konservativa sparare i genomsnitt fick nästan 30% större avvikelser från medelvärdet. Detta medan moderata och aggressiva sparare kunde få ett ganska bra hum om vilken fördelning mellan aktier och räntepapper de borde ha eftersom deras rekommendationer ligger ganska nära ett tydligt genomsnitt. En aggressiv sparare ska ha 80–100% i aktier, en moderat sparare ska åtminstone ha 50% aktier i sin portfölj medan en konservativ sparare ska ha allt från 80% aktier till 0% aktier i sin portfölj beroende på vem man frågar. Vi ska nu titta lite mer i detalj på hur rekommendationerna såg ut.

Om vi börjar med att titta på de aggressiva investerarens portföljrekommendationer kan vi se att dessa fick ganska stabila rekommendationer.

Bildtext: Den aggressiva investerarens portföljrekommendationer följer ett tydligt mönster med relativt hög andel aktier i portföljen. De allra flesta robotrådgivare rekommenderar mer än 80% aktier i portföljen.

Den moderata investeraren fick även den hyfsat liknande rekommendationer.

Bildtext: Den moderata investerarens portföljrekommendationer. Jämfört med den aggressiva investerarens rekommendationer ser vi att det är lägre vikter av aktier i portföljerna och endast ett fåtal rekommenderar över 80% aktier, medan de allra flesta rekommenderar åtminstone över 50% aktier.

Den stora upptäckten är som sagt att konservativa investerare får väldigt spretiga rekommendationer.

Bildtext: Den konservativa investerarens portföljrekommendationer. Här ser vi hela spektrumet från 0% aktier till nästan 90% aktier som mest. Med andra ord ett spretigt fält.

En ganska stor del av de konservativa investerarna får rekommendationen att ha över 50% aktier, vissa får alltså ungefär samma rekommendationer som moderata/aggressiva investerare får hos andra robotrådgivare. Det är alltså möjligt att få rekommendationer från 0% aktier till uppåt nästan 90% aktier för den konservativa investeraren om hen går till flera olika robotrådgivare. Vänligen notera dock att vi inte säger någonting här om vilken vikt som är “rätt” eller “fel” för någon investerargrupp. Vi vill bara peka på de stora skillnaderna i rekommendationerna mellan robotrådgivarna som finns för konservativa investerare – alltså den investerargrupp som man kan anta har minst erfarenhet och förståelse av sparande och ekonomi.

I nästa artikel ska vi se varför skillnader i rekommendationer kan ha stora konsekvenser för spararens portföljs avkastning på lång sikt.

Läs Del I 

Läs Del II