I samarbete med Nordea

Så väljer du fond

Lästid: 2 minuter

Kanske har du bestämt dig för att det är dags att börja spara i fonder. Men hur ska du välja? Råden är många, men vad är rätt för dig? Här är några saker att tänka på.

Text: Maria Rengefors, VD Nordea Fonder

Till att börja med: ska jag välja en indexfond eller en aktivt förvaltad fond. Och vad är skillnaden? En indexfond ska följa ett index, enkelt förklarat ska de spegla aktier som finns på en viss marknad, exempelvis på Stockholmsbörsen, ingenting annat. Här tar förvaltaren inte ställning till om en aktie är ”bra” eller ”dålig”. Fondens innehav i olika bolag är bara en spegling av hur indexet är sammansatt. Det finns förstås en rad olika index och därmed en rad olika indexfonder att välja på.

I en aktivt förvaltad fond gör förvaltaren en egen analys och bestämmer sig för att placera i de bolag man tror på. Tanken är att på så sätt få till en bättre avkastning, genom aktiva val, än vad en indexfond kan ge. Sett till kostnaden är en aktivt förvaltad fond dyrare än en indexfond. Det du betalar för är alltså förvaltarens egen förmåga och analys för hur olika aktier kommer att utvecklas. Vilket du föredrar är förstås upp till dig. Här kan det vara bra att påminna om att när du ser hur en fond har utvecklats så är det alltid efter avgifter. Det du ser är det du får, kan man säga. Det tillkommer inget mer som dras av i efterhand.

Det finns två begrepp som kan vara bra att känna till lite om i valet av ett sparande med högre risk, som sparande i aktiefonder. Dels det som kallas koncentrationsrisk, som i korthet kan uttolkas ”lägg inte alla ägg i samma korg”, dels marknadsrisk.

Marknadsrisk är helt enkelt risken att en aktiemarknad går upp eller ner. Ta till exempel en Rysslandsfond, med placeringar på den ryska aktiemarknaden. Du kan förstås inte påverka utvecklingen på den ryska marknaden. Men en risk du kan påverka är koncentrationsrisken, det vill säga risken som uppstår om du inte sprider dina risker på flera olika marknader. Det kan gå jättebra i USA men kanske inte alls bra i Kina och då kan det har varit bra att ha spridit sina fondplaceringar på olika marknader så att de kan kompensera för varandras utveckling.

På Nordea brukar vi rekommendera att ha en stor andel av sitt långsiktiga sparande på den amerikanska aktiemarknaden. USA är fortfarande världens största aktiemarknad. Därför kan det vara bra att börja med en global aktiefond, som placerar i bolag över hela världen oftast med tyngdpunkt i just USA.

Som en hjälp på traven får du här några frågor som du kan ställa dig själv.

  • Vad är viktigt för mig? Hur mycket risk vill jag ta och hur länge har jag tänkt mig att spara? Vill jag att min fond ska ta extra mycket hänsyn till exempelvis hållbarhet?
  • Vad har fonden faktiskt avkastat och vad har den för rating hos till exempel Morningstar, som är en webbaserad tjänst där du kan jämföra fonder? Historisk avkastning är visserligen ingen garanti för framtiden, men det ger en viss indikation på kvalitet.
  • Gör en plan och håll dig till den! Säg att du bestämt att du ska spara de här pengarna i fem år, då måste du ha lite tålamod.  Förvaltarna har ofta en placeringshorisont som är på flera år, och precis som de så måste vi som sparare också ha lite tålamod.

Till sist. Tveka inte att ställa frågor till oss på banken. Det är det vi är till för.