I samarbete med Nordea

Hållbarhet och fondförvaltning – så hänger det ihop

Lästid: 2 minuter

Begreppet hållbarhet har blivit allt mer flitigt förekommande för att beskriva både produkter och tjänster. Kanske inte så konstigt med tanke på de klimatutmaningar vi står inför. Vi vill alla försöka göra rätt och dra vårt strå till stacken. Därför har vi blivit allt duktigare på att sortera sopor och köpa ekologisk mat, men vi kanske inte tänker på hur man också kan påverka genom att se över sina fondplaceringar.

Text: Maria Rengefors, VD Nordea Fonder

Det finns en hel del man kan tänka på när man gör sitt fondval. Ett begrepp i fondsammanhang som är bra att ha koll på är ESG. Det står för Environmental, Social och Governance och betyder att en förvaltare analyserar bolag utifrån miljö- och sociala faktorer och affärsetik i tillägg till vanlig finansiell analys.

Vad är det då man tittar på utifrån ESG-perspektiv?  Så här gör vi.

När det gäller miljö (E) så tittar vi på hur bra bolagen är på att exempelvis minimera vattenåtgången, hur man hanterar avfall eller utsläpp. Bolag som inte är bra på detta, måste bli det när lagkrav blir tuffare och till exempel vatten blir en bristvara. När det gäller sociala faktorer (S) kan man till exempel bedöma hur underleverantörerna sköter sig eller vilka arbetsförhållanden som råder. Också en kvalitetsmärkning. Till sist affärsetiken (G). Finns det risker för korruption och i så fall, hur hanterar man dessa?

Och varför har ESG-frågorna blivit så viktiga? Jo, fondförvaltning handlar om att bedöma risker och möjligheter i de bolag vars aktier som förvaltaren vill köpa till fonden. Därför kan man säga att ju fler verktyg man har i verktygslådan desto bättre. Genom att fördjupa sig i ämnen som miljöbrott, mänskliga rättigheter och korruption har vi fått ytterligare underlag för våra placeringsbeslut.

Vi på Nordea har jobbat med detta länge och vi tror att framtidens vinnare i en värld med minskade resurser finns bland företag som har koll på hållbarhetsfrågorna, eller får höga betyg i ESG-analysen. Därför har vi tagit fram en fondfamilj vi kallar Stars. När vi väljer ut bolag till dessa fonder ska det var bolag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Vi är övertygade om att bolag som aktivt tar ansvar för dessa frågor också är goda placeringar på sikt – riktiga stjärnor alltså.

Du kan själv jämföra på vilket sätt hållbarhetsfrågor ingår i olika fonders förvaltning genom att titta på hallbarhetsprofilen.se. Det är en sajt som drivs av föreningen SWESIF, som är ett forum för hållbara investeringar. Här redovisar de flesta fondbolag hur man arbetar eller inte arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor. Nordeas Stars-fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och och Nordea Investment Funds S.A.