Osäkerheten kring pensionssystemet ställer krav

Lästid: 2 minuter

Robotrådgivningen tar allt mer plats och växer i en rasande fart.

Text: Joel Mankowitz & Jonas Skilje

Medan framför allt den amerikanska marknaden för robotrådgivning kan sägas vara den mest utvecklade i världen om vi mäter efter antal aktörer och förvaltat kapital kan den svenska robotbranschen sägas vara i sin linda. Det amerikanska pensionssystemet har under längre tid än det svenska varit präglat av medborgarnas eget ansvar för pensionssparande vilket skapat en större efterfrågan på finansiell rådgivning än i Sverige. Här i Sverige har staten, fram till att det allmänna pensionssystemet gjordes om på 1990-talet, tagit ett betydligt större ansvar än i USA. Men sedan ATP-systemet gjorts om har det statliga ansvaret minskat och det egna ansvaret ökat.

Bland annat osäkerheten kring hur pensionssystemet ska kunna försörja vår allt äldre befolkning har gjort att svenskarnas individuella sparande uppgått till historiskt höga nivåer (Källa: SCB, Finansinspektionen, 2017).  Detta ökade långsiktiga sparande sedan 1990-talet skapar naturligt nog en efterfrågan på finansiell rådgivning och här har robotrådgivningen tagit plats. Här ska nämnas att robotrådgivning omfattar allt från placeringar utifrån AI-algoritmer till något som i själva verket är ett aningen förskönat månadssparande i fonder.

2016 kom den första svenska robotrådgivaren och nu, två år senare, finns det drygt ett tiotal finansiella tjänster i Sverige som på något sätt kan kallas robotrådgivare. Med andra ord ser vi en bransch som växer. Från cirka 700 MSEK i förvaltat kapital 2016 till cirka 2340 MSEK under 2018 (Källa: Statista.com, juli 2018). Ingenting tyder på någon inbromsning och robotrådgivning (på ett eller annat sätt) lär fortsätta förvalta pengar i överskådlig tid framöver.

Medan det skrivits en hel del om robotrådgivarnas avgiftsstrukturer och användarvänlighet tidigare vill vi komplettera genomlysningen av denna marknad genom att skriva om själva råden som ges med utgångspunkt i resultaten från vår studie av nordamerikanska och brittiska robotrådgivare. Denna genomlysning gör vi genom att genom ett experiment undersöka vilka råd en konservativ investerare (se artikel 2 om riskpreferenser) ges hos våra största svenska robotrådgivare. Det experimentet kommer ni få ta del av i del VI om en vecka!

Läs Del I

Läs Del II

Läs Del III

Läs Del IV