Pär Teike från Cell Impact
I ANNONSSAMARBETE MED CELL IMPACT

Cell Impact: ”Vi vill vara med och bygga ett hälsosamt transportmedel för framtiden”

Lästid: 5 minuter

Cell Impact tar upp kampen för en bättre miljö med unika flödesplattor. Nu vill de ha med fler investerare på resan och genomför därför en företrädesemission.

Det är en regnig vårdag när jag träffar Cell Impacts vd, Pär Teike, i Stockholm. Vi har sedan länge försökt att boka in ett möte, men Pär har rest mycket eller tagit emot besökare och har därför inte haft tid för att göra vår intervju.

Du verkar ha väldigt mycket att stå i?

– Ja men det är också det som gör mitt jobb så otroligt roligt. Det är verkligen full rulle hela tiden. Men det är värt den tid det tar, för när kunderna får veta mer om vår produktionsteknologi och produkter så förstår de hur unika de faktiskt är.

När det kommer till investeringar är det alltid intressant att veta vem som leder bolaget och är ansikte utåt. Det märks att Pär har varit med i branschen länge och hans CV skulle med stor sannolikhet inte göra något bolag eller investerare missnöjd.

– Jag har flugit runt en hel del och bott på många ställen. Jag började min karriär i Japan och stannade där i tio år. Men innan jag beslutade mig för att återvända till Sverige hann jag med att bo och jobba även i Australien, Kina, Indien och Tyskland. Totalt har jag varit verksam utomlands i över 25 år men kom tillbaka till Sverige för jag kände att nu kan jag inte andas den giftiga luften i Kina längre utan ville hem och njuta av den svenska livskvalitén.

Vad tar du med dig från dina år i Asien?

– Självklart alla mina kontakter men kanske framförallt förståelsen för hur man får ett bolag att växa. Har man arbetat i Asien så vet man vad det innebär att få ett företag att växa.

Varför beslutade du dig för att börja på Cell Impact?

– När jag tog beslutet att återvända till Sverige så dök möjligheten med Cell Impact upp och jag kände direkt att det var denna typ av bolag jag ville komma in i för att hjälpa till att bygga upp något stort. Bor du i Asien så blir du av naturliga skäl intresserad av energi för det är så enorma länder med stora befolkningar som gör att energi och klimat blir stora frågor. Jag vill vara del av något som försöker att förhindra klimatförändringarna, för sett till allt fossilt bränsle som används så är vi på väg mot enorma klimat och miljörelaterade problem.

 

Vi vill vara med och bygga ett hälsosamt transportmedel för framtiden

 

Vilka är Cell Impact?

–Cell Impact erbjuder lösningar på behov som bränslecellsindustrin har. Nämligen energitäta flödesplattor samt en väldigt skalbar produktionsapparat. Cell Impact har efter många år av utveckling förflyttat sig till en mer normaloperativ verksamhet. Bolaget har för tillfället 22 anställda, vilket kommer öka i takt med tilltagande produktion.

Vad gör era plattor unika?

– För det första är våra plattor unika sett till formningsprocessen, en patenterad process. Våra konkurrenter har därför betydligt dyrare produkter än Cell Impact eftersom deras processer är mer invecklade. Prisskillnaden mellan våra och konkurrenternas plattor kan därför bli stor. Därav finns det även en stor efterfrågan på våra flödesplattor.

Cell Impact- flödesplatta
På vilket sätt kan ni hjälpa till att vi minska klimatförändringarna?

– För Cell Impact är en av drivkrafterna i affären just att bidra med något som hindrar klimatförändringarna och dess påverkan på vår planet. Vi vill vara med och driva den utvecklingen i rätt riktning. Det räcker med att titta på vår produktion. För när vi producerar våra plattor så används ingen olja överhuvudtaget. Där är vi unika eftersom våra konkurrenter ofta behöver olja för att minska friktion vid framställning. Det som också blir en påfrestning på miljön är när våra konkurrenter behöver en omfattande tvättning av sina producerade plattor, vilket kräver mycket vatten och kemikalier. Det är både väldigt kostsamt och en belastning på miljön. Men med vår teknologi så blir processen istället liten och skonsam mot miljön. I grund och botten så vill vi vara med och bygga ett transportmedel för framtiden utan fossila bränslen tillsammans med våra investerare.

Hur ser marknaden för vätgasbilar ut?

– Kalifornien är överlägset störst med ett fungerande ekosystem där efterfrågan på vätgas till fordon överstiger utbud. Sedan har vi Tyskland som börjar komma igång, framförallt så håller de på med ett program för att få till drygt 400 vätgastankstationer innan 2023. Självklart finns en stor del av marknaden även i Asien och då framförallt i Japan, Sydkorea och Kina. Så vi befinner oss i allra högsta grad inom en växande marknad.

 

kinesiska staten äger uppemot 60 procent av kända tillgångar av jordartsmetaller som behövs vid batteriproduktion

 

Är det inte bättre med en el-bil?

– Vi tror att vätgasbilen är framtiden. För tänker du på ett transportsystem så måste du tänka långsiktigt, säg minst 50 år fram i tiden. Ska människan under den här perioden förflytta sig från ett fossilbaserat transportsystem till ett miljövänligare system, så är det viktigt att ha visibilitet på teknik och tillgång till råvaror. Men ser du till batteriet så finns det en hel del risker. Tänk att du ska elektrifiera 100-tals miljoner bilar, då blir det väldigt svårt att få tag på de mineraler som man behöver för att kunna producera de batterierna. Detta gör det nästan omöjligt att tänka på ett helt transportsystem utifrån de premisserna. Det blir inte heller mindre problematiskt att den kinesiska staten äger uppemot 60 procent av kända tillgångar av jordartsmetaller som behövs vid batteriproduktion. Det säger ju sig själv, det är bättre att fokusera på en teknik som är baserad på vatten, en teknik man kan skaffa sig kontroll över

Varför genomför ni en nyemission?

– Med nyemissionen ska vi addera viss typ av kapacitet och fortsätta att utveckla våra tillverkningsprocesser för att kunna följa efterfrågan nu och förbereda oss inför det som stundar inom de närmsta åren. Det kommer vi använda cirka 60 procent av emissionslikviden till. Resterande del kommer användas till att utveckla organisationen och som rörelsekapital.

 

Vi är ett av stjärnskotten inom svensk tillverkningsindustri

 

Ni genomförde en nyemission förra året, varför gör ni det igen?

– Den förra emissionen gjorde det möjligt för oss att genomföra ett av världens största verktygsprogram. Anledningen till att pengarna tog slut snabbare än vad som var tänkt var ett kunddrivet behov av att snabbare bli klara med de projekt vi tog in i slutet på 2017 och början på 2018. Men samtidigt har det inneburit att vi kunnat förflytta oss till en position där vi fått möjligheten att skala upp vår produktion och öka vår förmåga att generera intäkter i jämn takt.

Vad är ert långsiktiga mål?

– Först och främst är det viktigt att påpeka att i en bil så behövs det cirka 400 flödesplattor, så om vi integreras i ett bilprogram så kommer även produktionen att skjuta i höjden. Det blir en enorm tillväxt, om man levererar till 100 000 – 500 000 bilar, eller på lite sikt miljontals bilar. Med det i åtanke så vill jag om tio år se Cell Impact som en ledande leverantör till bränslecellsindustrin. Potentialen är mycket stor och jag hoppas verkligen att vi är ett av stjärnskotten inom svensk tillverkningsindustri då.

 

Cell Impact är noterade på First North. Vill du läsa mer om bolaget kan du göra det här. Är du intresserad att vara med på bolagets resa kan du göra det här! Här kan du ladda ner prospektet för nyemissionen!

Cell Impact