Världens rikaste länder

Här är världens rikaste länder

Lästid: 2 minuter

Det 195 länder runt om i hela världen och några av dessa är rikare än andra. Här är världens 15 rikaste länder 2019.

För att ta reda på vilka länder i världen som är rikast i världen kan man utgå från bruttonationalprodukten, det vill säga BNP. BNP tittar på värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. Delar du sedan BNP med landets befolkning får du BNP per capita, det vill säga ett genomsnittligt mått på hur stor del av landets BNP som varje invånare står för.

Det är dock viktigt att tänka på att BNP enbart är ett mått på hur mycket pengar det finns i ett land. Det finns dock ett tydligt samband mellan ett lands BNP per capita och befolkningens levnadsstandard och välmående, även om vissa har det bättre än andra. Nedan ser du listan över världens 15 rikaste länder, per april 2019, räknat utifrån BNP per capita.

Plats 15-10

15. Sverige – BNP (PPP) per capita: 54 070 Int.$.


Sverige kvalar in på en 15:e plats

14. Island – BNP (PPP) per capita: 56 530 Int.$.

13. Saudiarabien – BNP (PPP) per capita: 56 820 Int.$.

12. Nederländerna – BNP (PPP) per capita: 58 250 Int.$.

11. San Marino – BNP (PPP) per capita: 61 550 Int.$.

10. USA – BNP (PPP) per capita: 64 770 Int.$.

USA kniper en 10:e plats

Plats 9-5

9. Schweiz – BNP (PPP) per capita: 65 710 Int.$.

8. Kuwait – BNP (PPP) per capita: 67 970 Int.$.

7. Förenade Arabemiraten – BNP (PPP) per capita: 70 470 Int.$.

6. Norge – BNP (PPP) per capita: 76 740 Int.$.

5. Irland – BNP (PPP) per capita: 82 440 Int. $.

Irland är världens 5:e rikaste land sett till BNP

Topp 4

4. Brunei – BNP (PPP) per capita: 83 780 Int.$.

3. Singapore – BNP (PPP) per capita: 103 720 Int.$.

2. Luxemburg – BNP (PPP) per capita: 108 810 Int.$.

1. Qatar – BNP (PPP) per capita: 134 620 Int.$.

Sett till BNP per capita är Qatar världens rikaste land

Siffrorna kommer från internationella valutafondens uppgifter och värdet anges enligt den hypotetiska valutan internationell dollar (Int.$). (PPP) står för köpkraftsjustering vilket tar hänsyn till prisnivån i varje land.