AI-revolution och fläskestek till jul

Lästid: 5 minuter

-I samarbete med FXI International

Det var för bara drygt en månad sedan vi träffade Ole Helland, VD för fintech-bolaget FXI. I det reportaget fick vi en första inblick i det Malmö-baserade bolaget som utmanar finansmarknaden med banbrytande Artificiell intelligens teknologi. Under den korta tiden sedan sist har väldigt mycket hänt för bolaget. Så vi tog ett snack igen för att uppdatera oss om den senaste tidens utveckling. Vi hinner avhandla såväl FXIs mest intensiva månad i bolagets historia, skräcken för AI och danska jultraditioner i ett avslappnat och öppet samtal – mycket nöje!

Trevligt att ses igen, det var inte så längesedan vi sågs, men hur har du haft det sen sist?
Jo tack, det har varit mycket bra men också en intensiv period. Sedan vårt senaste samtal har vi nu fått godkännande för att upprätta vår fond på Malta. Myndigheterna där har godkänt vår ansökan och nu är processen igång med formalia som våra jurister på Malta jobbar på, sedan är vi snart operationella. Jag ser det som en av de absolut viktigaste händelserna i bolagets historia. Utöver det så fick jag också otroligt fin respons på förra artikeln, verkligen jättekul och det är vi tacksamma för. Jag har fått kontakt med många av Börshajens läsare och haft spännande diskussioner – så det har varit en mycket positiv upplevelse.

Härligt att höra! Hur känns det för dig att fonden nu blir en realitet?
Fantastiskt, skönt att ha den delen på plats, vi säkrar löpande inkomst många år framåt som ger oss möjlighet att fokusera ännu mer långsiktigt.
Det är en helt avgörande milstolpe, vi visar nu med upprättandet av fonden att vi lyckas med våra strategier och kan skapa lönsamhet. Jag har stort förtroende till att fonden blir en väldig succé, resultaten som vi har fått genom testhandeln med eget kapital har tydligt bevisat detta. Vi står nu på avfyrningsrampen och har en lång och spännande resa framför oss.

”Jag ser AI som en demokratisering av expertfunktioner och ett verktyg för att ge fler människor tillgång till bättre ekonomiska förutsättningar”

2018 var ni mer eller mindre uträknade, det måste kännas lite som en revansch i och med dessa framgångar?
Det känns väldigt motiverande, jag och hela teamet har fått energi av underdog-läget, det har gett oss en extra push och handlingskraft, det har bidragit till de resultat vi ser idag.
Det känns så klart också bra att kunna leverera det vi lovat aktieägarna och kunna uppfylla det förtroende dom givit oss – vilket tydligt också avspeglas i aktiekursen.

Vad skulle du säga är den främsta faktorn som gjort att ni lyckas vända detta?
Först och främst, den största skillnaden nu är att vi är ett mycket starkt team, med kapacitet, nätverk och kompetens till att genomföra våra strategier, vi har en mycket bra kompletterande erfarenhet och färdigheter inom IT, finans och utveckling.

Om vi diskuterar fonden lite mer ingående – Varför har ni upprättat fonden just på Malta?
Ambitionen har alltid varit att agera på en internationell marknad. Valet föll till slut på Malta för att i jämförelse med alternativen kan vi upprätta fonden här till lägst kostnad. Men det är samma regelverk och regleringar på Malta som i övriga EU, samma krav och insyn som i Tyskland, England eller i Sverige.

Vad är det för typ av fond?
Det är en AI-driven SICAV-fond, fullt autonom, självstyrande med inriktning på G10 -valutahandel. Den riktar sig dock enbart till professionella investerare.

Men FXI är ju egentligen inte ett fondförvaltningsbolag i första hand?
Nej det stämmer, vi är först och främst ett FinTech bolag med inriktning på AI-lösningar för finanssektorn. Vi upprättar fonden primärt för att skapa lönsamhet, men den är också ett reklamfönster för våra lösningar och blir ett fortlöpande vittnesmål om att helt autonoma, AI-drivna investeringar fungerar i praktiken. Så fonden är egentligen ett strategiskt steg, ett stort och viktigt steg för lönsamhet, men det är inte det vi långsiktigt kommer bygga vår affärsmodell på.

OK jag förstår, hur skulle du då beskriva er långsiktiga affärsmodell för någon som inte känner till FXI i dagsläget?
Vår långsiktiga vision är att vara en leverantör av tillförlitliga AI-lösningar till finanssektorn  – mer specifikt till mindre banker, fondkommissionärer och family offices, mindre aktörer som inte har en egen utvecklingsavdelning för IT och machine learning.  Vi hjälper dessa bolag genom implementering av AI-lösningar som medför effektivisering av deras arbete, minskar kostnader och skapar bättre avkastning. Algoritmen pratar ju inte enbart svenska, så vi riktar oss internationellt.

Nu har FXI upplevt en väldigt bra period – Vad ska ni nu fokusera på för att behålla momentum och i slutändan nå er vision?
Om vi pratar Q1/Q2 2020, så ska vi först och främst kapitalisera fonden på Malta. Vi ska genomföra pilotprojekt med oberoende aktörer som ska testa GenovaFX i drift. Eftersom vi arbetar med helt ny teknologi är dom första referenskunderna – early adopters, mycket viktiga för att attrahera en bred kundbas. Parallellt fortskrider utvecklingen av algoritmen, vi kommer arbeta med produktifiering, med validering och driftsäkerhet så att vi möter de krav som finns i finansbranschen. Det är så klart mycket arbete kvar för att nå dit, men vi tar bra steg och min förhoppning är att vi ska inleda säljprocessen i slutet av 2020. På lite längre sikt – 2021, är vår plan att algoritmen simultant ska kunna hantera flera tillgångsklasser. 

Er affärsmodell bygger som sagt på AI – artificiell intelligens, ett hett diskussionsämne som verkar dela tänkare i två läger. Hur ser du på den debatten?
Först och främst så välkomnar jag en omfattande debatt – i framtiden kommer AI att bli en omvälvande förändring för samhället i stort. Ur ett bredare perspektiv – är det ingen tvekan om att vi står på tröskeln till en AI revolution, jag tror att detta är ett paradigmskifte med samma inverkan på samhället som tidigare industrirevolutioner historiskt har haft, t.ex. ångmaskinen, automatisering och internet och nu står vi inför AI-revolutionen. Det kommer föra med sig stora förändringar.

Din hållning i frågan är kanske självklar men det skulle vara intressant att höra dina åsikter i frågan?
Jag ser AI som en demokratisering av expertfunktioner och ett verktyg för att ge fler människor tillgång till bättre ekonomiska förutsättningar. Mycket har hänt på finansmarknaden under de senaste åren, marknaden har blivit tillgänglig för ”vanligt folk”, det är enklare än någonsin att investera, AI är nästa naturliga steg i den utvecklingen. Experttjänster som tidigare varit exklusiva för personer med väldigt hög inkomst och rätt kontakter blir nu tillgängliga för alla. Det är högst troligt att du i framtiden har din egen personliga AI-investeringsrådgivare i en app som hjälper dig med dina finansiella frågor. 

Finns där några risker då, finns där någon substans i rädslan för AI?
Självklart finns det risker, men inte dom scenarion som utmålas i Hollywood. En vanlig rädsla är att bli av med jobbet, men tittar vi historiskt så har förändringar av detta slag alltid inneburit en förbättring i människors liv; ökat välstånd och bättre levnadsvillkor. Jag är ju inte expert på området. Men en negativ konsekvens på långsikt som jag har funderat över och personligen är bekymrad för är hur AI kan komma att påverka vår kollektiva hjärnkapacitet. När vi inte längre behöver tänka lika komplext och outsourcar den aktiviteten till AI, hur påverkas mänskligheten av det? Kommer vår kollektiva intelligens urvattnas när vi inte använder den? Lite på samma sätt som internet har påverkat vår minnesfunktion.  Forskning visar på att vi blir sämre på att minnas som individer när vi istället vet hur vi snabbt kan hitta informationen online. Vi ska gå framåt med tillförsikt och vara klara över vilka negativa konsekvenser teknologi kan ha för oss. 

Tack Ole för att du delar med dig av din tankar – AI är verkligen ett spännande ämne och kommer förändra mycket i framtiden.
Tack själv. Ja AI kommer bjuda på otroligt många möjligheter och det vill FXI gärna vara en del av. FXI står som sagt på avfyrningsrampen och har en lång och spännande resa framför oss som vi gärna vill bjuda in fler att vara del av.

Till sist  – snart är julen här,  Blir det någon ledighet för din del?
Jag jobbar helt framtill nyår men lite julfirande ska hinnas med. Personligen ska jag fira julen i Danmark med familjen och traditionsenligt äta fläskestek och anka. Jag är säker på att det blir en fantastisk jul i år och en fin julklapp hade varit att hinna få fonden operationell innan årsskiftet. Vi arbetar intensivt för att det ska bli så. 

Det låter mycket bra, tack så mycket Ole, god jul!
Tack själv och god jul!

-I samarbete med FXI International