Sidenvägen blir digital

Lästid: 2 minuter

– I samarbete med Fidelity

Kina digitaliserar snabbt sin ekonomi. Landet är en av världens största investerare och innovatörer inom digital teknik. Kinas unga befolkning sköter hela sina liv online, och som en del av landets infrastrukturprojekt: ”Ett bälte, en väg” ansluter de nu utomlands.

Kina digitaliserar nu sidenvägen genom att ansluta telekommunikationskanaler längs vägen. Officiellt kommer detta att förbättra informationsutbytet längs vägen och mellan siden-länderna. Den

intressanta bieffekten för Kina är att deras ledande teknikoperatörer, som ZTE, Huawei och mobiloperatören China Mobile, bygger den digitala infrastrukturen.

Kritiker fruktar att dessa regeringsnära företag kommer att infiltrera infrastrukturen genom spionage; Kina har sedan tidigare stärkt sin kontroll över landets egna internet. Det amerikanska rådet f

 

ör utrikesrelationer, en privatdriven amerikansk tankesmedja med fokus på utrikespolitiska frågor, varnar för att Kina vill utöka sin kontroll till hela världens webb och samtidigt öka intelligensen och propagandan av sidenvägs-initiativet till samarbetsländer.

Initiativet har tagits emot på olika sätt. Tillväxtländer och utvecklingsländer i närheten hoppas på höga investeringar i deras digitala infrastruktur. Den amerikanska regeringen är däremot emot flera av Kinas teknikföretag, särskilt Huawei. De rekommenderar starkt andra länder att inte låta gruppen bygga ut sina 5G-nätverk. De första länderna att utesluta Huawei var Australien och Nya Zeeland.

Kom till vår monter på Börshajen Academy för att höra mer om våra Asien-fonder.

Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att man redan kan ha agerat utgående från den. Investeringarnas värde kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp.
Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.
Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter, annat än när det specifikt föreskrivits av ett vederbörligt auktoriserat bolag i ett formellt meddelande till kunden.
Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i  USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs.
Om inget annat anges är alla produkter tillhandahållna av Fidelity International och alla åsikter kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited.
Sverige:
Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).