Bättre förberedd inför framtiden och minskad risk för stora förluster med smarta portföljer

Lästid: 2 minuter

– I samarbete med BetterWealth –

Med smarta portföljer som automatiskt justeras för en högre riskjusterad avkastning erbjuder BetterWealth en ny sorts digital portföljförvaltningstjänst med strategier som tidigare enbart erbjudits till förmögna privatpersoner.

Världen har drabbats hårt av det nya coronavirusets framfart och även om börsen har återhämtat sig sedan börsraset i början av året så förblir osäkerheten kring framtiden stor. Det är därför en bra idé att se över sina investeringar.

Stora svängningar på börsen innebär nämligen att den optimala portföljsammansättningen för bästa riskspridning och bästa förväntade avkastning har förändrats. Genom att justera portföljen kan man återställa dess balans.

Automatisk justering av investeringar

– Målet med vår tjänst är att kunden ska slippa oroa sig för sina investeringar. Genom att vi automatiskt justerar kundens investeringar till marknadsläget gör vi det enkelt för kunden, säger Henrik Jönsson, investeringsansvarig på BetterWealth.

Är marknadsläget stressat och marknadsrisken hög allokeras en större del till säkrare tillgångar som räntor, och om marknadsrisken är låg allokeras mer till riskfyllda tillgångar som aktier.

Maskininlärning och riskberäkningar anpassar portföljen

– Dagligen bestäms marknadsrisken med maskininlärning och avancerade riskberäkningar. Förändras marknadsrisken kommer portföljen att automatiskt anpassa sig. Detta är en strategi som framförallt används av pensionsfonder eftersom det minskar risken för stora förluster, och som historiskt har levererat en hög riskjusterad avkastning.

Eftersom den här typen av förvaltning kräver avancerade beräkningar och löpande underhåll har strategin traditionellt enbart varit tillgänglig för institutionella kunder och förmögna privatpersoner. Men med hög automatisering och låga avgifter vill BetterWealth nu nå ut till en bredare grupp av privatsparare.

Portfölj på en digital plattform

– Vi erbjuder våra portföljer på en digital plattform med låga avgifter och hög transparens. Våra portföljer innehåller enbart passiva indexfonder, kundens medel placeras på en ISK-depå, man loggar enkelt in med Bank-ID och som kund har du alltid full insyn i vad du äger och vad du betalar i avgifter.

Tjänsten lanserades 2018 med fullt tillstånd från Finansinspektionen.

Läs mer här.

Investeringar i värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

– I samarbete med BetterWealth –