Börsen faller! Har du panik? Börshajen gästskribent Henrik Jönsson, förklarar hur du ska tänka när det sker och hur du ska göra för att vara förberedd.

ANNONS

Fram till början av maj månad var 2019 ett av de bästa åren på börsen på flera decennier. Men efter ett twitterinlägg den 5 maj från USA:s president, Donald Trump, fick börsuppgången ett abrupt slut. Twitterinlägget avslöjade att USA förväntas höja skatten på importerade varor från Kina vilket bidrog till en ökad risk för ett handelskrig mellan de båda regionerna. Sen dess har aktiebörser världen över sjunkit i värde, Stockholmsbörsen har tappat nära 6% och generellt är investerare världen över mer nervösa över framtiden. Vad gör man om man är orolig för en fortsatt börsnedgång? Börshajens gästskribent, Henrik Jönsson, berättar.

Sprid riskerna

Räddningen när marknaden är skakig är att se till att man spridit riskerna väl d.v.s. att man diversifierat sin investering. Som beskrivit här innebär hög riskspridning mindre svängningar. Det vill säga att man får mer betalt för den risk man tar med sin investering och framförallt att man minskar risken för stora förluster.

Investerar man enbart i aktier är det en bra idé att investera i ett stort antal aktier och gärna i aktier i olika geografiska områden. Ännu bättre är det om man sprider riskerna i olika tillgångsklasser som räntor, råvaror och alternativa investeringar.

Grafen nedan illustrerar fördelarna med att sprida riskerna när börsen faller. Vi har konstruerat tre olika portföljer och analyserat den historiska avkastningen för dessa portföljer under perioden 1 december 2007 till 1 mars 2009. Det vill säga under finanskrisen. Orange portfölj innehåller de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Blå portfölj innehåller mer än 1000 olika aktier i olika geografiska regioner och grön portfölj innehåller 70% globala aktier, 20% globala räntor, 5% råvaror och 5% alternativa investeringar. Som grafen visar kunde man minska förlusten från 50% till 38% genom att sprida riskerna i globala aktier istället för att enbart investera i svenska aktier. Vidare kunde man halvera förlusten ned till 25% om man istället för svenska aktier spred riskerna i globala aktier, globala räntor, råvaror och alternativa investeringar.

Vad händer om börsen faller?
Historisk avkastning i SEK Baserad på dagliga data mellan 1 december 2007 – 1 mars 2009. Svenska Aktier = OMX30, Globala Aktier = globalt aktieindex, räntor = globalt obligationsindex, råvaror = blandade råvaror, alternativa = blandade alternativa investeringar. Datakälla: BetterWealth

 

Kontrollera risken

Förutom att sprida riskerna är det en bra idé att se över risken i sin investering. Ingen vet vad som kommer hända i framtiden men om börsen fortsätter att falla, är man då bekväm med en potentiell stor förlust? Som grafen ovan visar hade man förlorat 50% under finanskrisen om man investerat allt man ägde i svenska aktier. Är man inte beredd att förlora en stor del av sin besparing är det kanske läge att se över sin investering.

Ett enkelt sätt att sänka risken är att allokera en större del till säkrare tillgångar som räntor. Grafen nedan visar den totala förlusten för 100 olika portföljer under perioden 1 december 2007 till 1 mars 2009. Det vill säga under finanskrisen. X-axeln beskriver allokeringen i 100 olika portföljer genom att indikera hur stor andel som är investerat i globala aktier med antagandet att resterande andel (100% – x%) är investerat i globala räntor (höger sida visar portföljer med en större andel aktier medan vänster sida visar portföljer med en större andel räntor). Y-axeln visar förlusten under finanskrisen för de 100 olika portföljerna. Exempelvis en portfölj som innehöll 75% globala aktier och 25% globala räntor förlorade ~27% under finanskrisen.

Vad händer om börsen faller?
Historisk förlust i SEK av 100 olika portföljer baserad på dagliga data mellan 1 december 2007 – 1 mars 2009. X-axeln indikerar hur stor andel som är investerat i globala aktier medan resterande del (100% – x%) antas vara investerat i globala räntor. Datakälla: BetterWealth

Genom att använda grafen ovan kan man se hur storleken på förlusten varierar med hur stor andel man investerat i aktier och räntor. Har man exempelvis investerat 75% i aktier och 25% i räntor men inte har råd att förlora 27% av sin besparing är det eventuellt läge att sänka sin aktieallokering.

ANNONS
ANNONS

Börsen faller – se över dina risker

Det kan vara skrämmande att investera. Särskilt när börsen faller. Många blir skrämda och bestämmer sig för att sälja delar av eller hela sitt innehav när börsen faller. Tyvärr är det oftast ett väldigt dåligt beslut. Det är bättre att se över sin investering för att säkerställa en lämplig risknivå och hög riskspridning. På så sätt kan man sitta lugnt i båten även när det verkar lite osäkert.

Behöver man hjälp finns det mycket hjälp att få. Både online eller genom att prata med en erfaren investerare. En investerare med rätt verktyg kan enkelt ge en aktuell bild av både risk och riskspridningen i din investering. Sanningen är att risk och riskspridning ändras över tid. Det vill säga en väldiversifierad portfölj med rätt nivå av risk kan ändras till att inte längre vara väldiversifierad och med fel nivå av risk. Därför krävs det att man ser över sin investering med jämna mellanrum. Undrar du över risken och riskspridningen i din investering? Ställ gärna en fråga direkt till Henrik på mejl som lovat att hjälpa till i mån av tid. Lycka till!

Henrik Jönsson har tidigare skrivit om när nästa börskrasch kommer. Vill du veta mer om detta kan du läsa den artikeln här.