First North är en alternativ börslista där bolag som vill växa genom att ta in kapital noteras. Börshajen förklarar listan där du kan hitta ett framtida storbolag och kursraket. 

ANNONS

Vill du investera pengar men upplever att du har dålig koll på vad investeringar på börsen egentligen innebär? Vi på Börshajen tror att kunskap är makt och med större kunskap om de olika börslistorna så blir det även enklare att förstå helheten med börsen.

Börshajen har tidigare skrivit om huvudlistan som är uppdelad i Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Den här gången tittar vi närmare på den mer alternativa listan, First North.

Det här är First North

Under närmare tio år har First North fungerat som en lista för mindre bolag som vill ta in kapital för att växa. Listan har de senaste åren bjudit på bolag som rusat efter inträde, inte minst dator- och tv-spelbolagen Paradox och THQ.

Till skillnad från huvudlistan regleras inte First North lika hårt. Istället räknas First North som en handelsplattform där varje bolag måste ha en certifierad rådgivare som håller koll på att de följer de satta reglerna. Reglerna är relativt enkla att uppfylla, vilket man förstår genom att titta på spridningskravet. Här räcker det med att ett ”tillräckligt stort” antal aktieägare innehar aktier till ett värde av 500 euro samt att tio procent av bolaget ägs av allmänheten för att kravet ska anses uppfyllt.

På listan finns det även en del bolag som har hårdare krav när det kommer till informationsgivning och redovisningsprinciper. Dessa bolags räknas till First North Premier. Bolagen som tillhör premier-listan förberedes inför notering på huvudlistan.

Investera i bolag på First North

Är du intresserad av att investera i bolag på First North måste du först ha ett bankkonto kopplat till en depå. Därefter är det bara att börja läsa på om bolagen som intresserar dig. Det är dock viktigt att notera att olika banker tar olika mycket courtage. Kolla därför först vilken bank som är mest fördelaktigt för ditt sparande.

Bolagen som noteras på First North har oftast inte lika mycket kapital bakom sig som större bolag på huvudlistorna. Investeringar på listan är, likt alla listor, förenade med risker, du behöver därför vara beredd på att vinst inte är givet vid en investering.

ANNONS
ANNONS

Har du svårt att veta hur du ska analysera ett bolag? Miljardären Claes Dahlbäck ger sina bästa tips på hur du kommer igång här.

Öppettider

Handel i First North sker vardagar 09:00-17:30, med eventuella förändringar vid helgdagar.

Ett urval av bolag på First North

Totalt finns det över 260 olika bolag på First North nedan hittar du ett urval av bolagen som fortfarande är noterade på listan.

  • Paradox
  • Lexington
  • THQ Nordic AB
  • Tobin Properties
  • WeSC
Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.