Svenskarnas förtroende för börsen backade under det fjärde kvartalet 2018. Förtroendet är nu lägre än vad det var under finanskrisen 2008.

ANNONS

Svenskarnas förtroende för börsen har den senaste tiden rasat enligt J.P. Morgan Asset Management. Det övergripande investerarindexet har sjunkit från 63 till 42, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna började. Förtroendet för börsen för det fjärde kvartalet 2018 är därför lägre nu än under både finanskrisen och eurokrisen.

Det minskade förtroendet ska främst bero på rädslan för en kommande lågkonjuktur. Totalt tror 42 procent av de utfrågade att börsen ska fortsätta nedåt på grund av konjunkturförändring.

Minskad rädsla för politisk instabilitet

Under det tredje kvartalet 2018 var svenskarna främst skeptiska på grund av det politiska läget i Sverige. Men under det fjärde kvartalet har fokus istället skiftat mot en större oro för omvärlden.

– Det är inte bra att vi inte har en regering på plats, men utifrån svaren kan vi se att det är annat som oroar oss mer, exempelvis har ett potentiellt handelskrig större inverkan på företagens intjäningsförmåga, säger Alessandro Svensson, Nordenchef på J.P Morgan Asset Management till Dagens nyheter.

Undersökningen bestod av enkätintervjuer med cirka 1 000 personer i åldrarna 16 till 74 år över hela landet. Frågan som ställts är hur de svarande tror att börsen kommer se ut de kommande sex månaderna och även om många utgår från den svenska börsen kan inte de utländska börserna uteslutas.

ANNONS
ANNONS

– Dessutom läser många in annat i frågan. Exempelvis hur deras egen ekonomi ser ut om sex månader vilket påverkar hur de ser på börsen, säger Alessandro Svensson.

[stock-market-overview stockExchange=”OMXS” width=”100%” allowSort=”true” includeChart=”true” logoMaxHeight=”20px” logoMaxWidth=”90px” height=”100%” culture=”Swedish”]