Denna artikelserie är främst riktad till dig som vill lära dig att göra egna, självständiga analyser av bolag. Men även till dig som tidigare gått mycket på magkänsla eller andras rekommendationer. Vi kommer att gå igenom teorin och grunderna, men med så stark utgångspunkt som möjligt i verkliga bolag och dagsaktuella scenarion.

ANNONS

Den som är intresserad av att lära sig mer om aktier stöter relativt snabbt och ofta på begreppet “fundamental analys”. Och då som ett sätt att utvärdera om ett bolags aktier är köpvärda eller inte. Jag säger ett “bolags aktier” snarare än “en aktie”. Detta eftersom jag tycker att det finns någonting som sätter fingret på vad “fundamental analys” är och hur det skiljer sig från exempelvis “teknisk analys”. Vad fundamental analys är utgör lämpligt nog temat på denna artikelserie.

Vad är fundamental analys?

Så vad är fundamental analys? Det är en metod för att värdera ett bolags aktier utifrån företagets finansiella rapporter. Framför allt balansräkningen och resultaträkningen. Dessa rapporter bryts inte sällan ned i olika nyckeltal som sedan kan berätta mer för oss om företagets värde, risk och tillväxtpotential med mera. Jag pratar mer om detta i en senare artikel. De finansiella rapporterna ger ett perspektiv på hur bolagets ställning sett ut i närtid och fram till tidpunkten då rapporterna skrevs. Men för att verkligen få en bra bild på bolaget ingår även en analys av företagets omvärld. Då med hänsyn till så kallade makroekonomiska faktorer, eller sådana faktorer som befinner sig bortom företagets förmåga att påverka.

Vad används fundamental analys till?

Detta kommer vi återkomma till i mer detalj. Men kortfattat är målet med en fundamental analys att svara på frågan om ett bolags aktie är över- eller undervärderad. En komplett fundamental analys tar fram ett “verkligt” värde på ett bolags aktie, och sedan jämför vi detta med det pris aktien handlas till på börsen. Om det verkliga värdet är lägre än börsens värde bör vi överväga att sälja eller avstå från att köpa aktien. Om det verkliga värdet är högre än börsens värde så bör vi överväga att köpa aktien (eller köpa på oss mer).

Det kan låta väldigt enkelt men också väldigt svårt. Och vi kommer framåt att se att det går att genomföra denna typ av analys på väldigt många olika sätt där det definitivt finns utrymme att utveckla egna metoder. Investerare har ofta egna “favoritnyckeltal” de tittar på för att avgöra om ett bolags aktier är dyra eller inte i förhållande till aktiekursen. Man kan också se att vissa typer av analyser fungerar bra på bolag i vissa branscher men inte andra. Detta gäller inte minst vilka makroekonomiska faktorer man vill titta på.

Fundamental analys eller teknisk analys?

Det är inte alls ovanligt att investerare tillämpar en blandning mellan fundamental analys och teknisk analys. Men även, om vi ska vara ärliga, indränkt i en hel del magkänsla. Om du vill lära dig mer om teknisk analys har vi på Börshajen gjort en artikelserie där du snabbt kommer i kontakt med grunderna. Vill du lära dig mer om att investera med magkänsla har jag en sedelärande berättelse om mitt eget första aktieköp.

Magkänsla

När man inte har så mycket egen erfarenhet så går man gärna på andras rekommendationer och åsikter. Jag hade hört följande tre påståenden av minst två oberoende personer som jag sedan integrerat i min egen “aktiestrategi”:

  1. Investmentbolag är bra att investera i om man vill undvika risk.
  2. Aktiemarknaden går upp och ned, det är bara en fråga om att vara uthållig.
  3. Köp billigt, sälj dyrt.

En baggis! Jag googlar först fram vilka svenska investmentbolag som finns på börsen (påstående 1 i min strategi). Investor, Ratos, Kinnevik, Lundbergföretagen, Bures, Melker Schörling, Latour och så vidare. Här gäller det att välja rätt, så jag kollade vilket bolag vars aktie har fallit mest i pris. För detta bolag måste ju enligt påstående 2. vara det bolag vars aktie sedermera ska öka mest framgent, när det ovillkorligen vänder. Dessutom handlar det ju om att, enligt påstående 3: “Köpa billigt, sälja dyrt”, och här fanns det ett bolag som hade fallit mycket mer i värde än alla de andra: Ratos. Det måste ju vara billigt?

ANNONS
ANNONS

Utmärkt, och utan att ha den blekaste aning om vad som gjort att Ratos aktie hade fallit i värde flera år i rad, vad de hade för innehav, eller vilka som satt i ledningen hade jag gjort mitt första direktköp i ett börsnoterat bolag. Sedan dess har värdet på aktien ytterligare fallit ungefär 50%. Man kan med verkligt fog säga att jag inte hade den blekaste aning om vad jag pysslade med. Samtidigt som jag än idag tycker att påståendena jag arbetade utifrån till viss del stämmer. Som tur är fick jag även tidigt höra att man ska sälja förlorarna, och behålla vinnarna.

Erfarenhet är A och O

Med detta sagt kan denna typ av magkänsla eller höftskott utvecklas till en fungerande strategi. Åtminstone om den har sin grund i erfarenheten. Men denna erfarenhet är dessvärre ingenting jag tror kan läras ut, utan den måste ackumuleras genom egna aktieaffärer.

Börshajen har tidigare intervjuat tidigare Investor-vd:n och miljardären Claes Dahlbäck. I intervjun förklarar han varför börsen inte kommer att krascha. Läs mer om det här!