Vad är en aktie?

Vi börjar grundläggande. En aktie kan beskrivas som en ägarandel i ett bolag. Köper du aktier blir du alltså delägare i bolaget. Aktierna ställs ut i samband med att företaget bildas. Hur många aktier som finns i ett företag beror på aktiekapitalet. Om bolaget är noterat kan aktierna handlas av oss alla på en börs/handelsplattform. När du sedan köper en aktie blir denna ett bevis på att du äger en del av bolaget. Du blir genom köpet registrerad som ägare i bolagets aktiebok (allt detta sker numera elektroniskt och automatiserat). Det finns olika aktieslag; stamaktier (A,B och C-aktier) samt preferensaktier. Dessa har olika rösträtt. Vilken typ av aktie man väljer att köpa beror på ens syfte med köpet. B-aktier är oftast vanligast om man är småsparare eftersom dessa omsätts mer på börsen. Det finns även olika börser och handelsplattformar, mer om det skriver jag i nästa artikel. Störst här i Sverige är Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) som ingår i Nordenbörsen. Det kan vara bra att känna till att Stockholmsbörsen håller öppet vardagar mellan kl 09.00-17:30. Här möts olika aktörer, allt i från banker och fonder till daytraders och småsparare.

ANNONS

Avkastning och utdelning

Som aktieägare hoppas vi givetvis att få god avkastning på vår investering. Avkastning kan man få på två sätt: genom en värdestegring av aktiekursen och genom aktieutdelning (förutsatt att bolaget ger utdelning). Priset på en aktie (aktiekursen) varierar från dag till dag och påverkas av marknadens förväntningar på bolaget. Avgörande faktorer är hur bolaget förväntas utvecklas (resultatet) men kursen kan också påverkas av yttre omvärldsfaktorer så som räntor, valutor och politik, konkurrenter, regelverk m.m. Aktieutdelningen avgörs av bolagsstämman som vanligen arrangeras en gång per år. Om företaget går bra får du som aktieägare del i vinsten, går bolaget däremot dåligt påverkas du som aktieägare också. Utdelningen kan utebli samtidigt som värdet på bolaget och aktierna minskar. Om bolaget går dåligt kan det behöva ta in mer kapital, detta görs vanligen genom en så kallad nyemission. Bolaget får då in mer pengar samtidigt som fler aktier ges ut. Man kan aldrig förlora mer pengar på en aktie än vad man investerat, förutsatt att men inte belånat sig. Historiskt sett har investeringar i aktier medfört en god avkastning, givet att man diversifierat sin portfölj.

Så handlar du med aktier

Många kanske tror att det är svårt och avancerat att handla med aktier, men med en depå hos en nätmäklare är det ganska enkelt. Genom ett par knapptryck kan du köpa eller sälja dina aktier, detta kallas orderläggning. Rent praktiskt går det till så att du väljer vilken aktie du vill köpa, vilket aktieslag (till exempel B), antal aktier samt till vilket pris (aktuell kurs ser man på hemsidan). Genom att klicka på köp får man upp en orderläggningsruta där man skriver in just pris och antal.

Exempel på hur orderläggningen kan se ut hos Avanza.

Olika typer av ordrar

Det är också viktigt att känna till att det finns olika ordertyper. Beroende på om du vill handla direkt eller invänta ett specifikt pris kan du välja mellan några olika typer av ordrar. Det finns limitordrar där du själv bestämmer köp- eller säljkursen. En limit innebär en instruktion om det högsta pris du accepterar vid köp, eller det lägsta pris du accepterar vid en försäljning. Om det angivna priset är högre (lägre) än bästa säljkurs (köp) kommer köpordern (säljordern) att matchas och ett avslut sker. För den lite mer avancerade handlaren finns även Fill or kill order som innebär att du önskar få hela din order fylld (fill), annars tas den omedelbart bort (kill). En liknande ordertyp är Fill and kill order som innebär att du önskar köpa eller sälja så många aktier som för tillfället är möjligt. Därefter tas den resterade delen av ordern bort, dvs den del som inte gått till avslut. Om man är nybörjare och handlar med små aktieposter är det enklast att inte välja ordertyp, utan endast skriva in antal aktier (priset är ofta föreslaget) och sedan klicka på köp/sälj. Ordern går då iväg till börsens handelssystem. Där hamnar den i en så kallad orderbok för att matchas mot en motpart.

Orderbok

Jag tycker att det är viktigt att känna till att det finns en orderbok över alla aktier som handlas på börsen. Den består av alla köp- och säljordrar som marknadens aktörer lägger in i börsens handelssystem. Här nedan syns orderboken (orderdjupet), det visar antal aktier i marknaden just nu samt vilka priser som köpare och säljare är villiga att betala. Notera att varje marknadsplats har en egen orderbok, vilket kan göra att priset på en aktie kan vara olika, arbitrage håller det i schack.

Det finns uppsatta regler som styr ordnarna som finns i orderboken. Den vanligaste modellen är Price-time priority. För att nå avslut går prioriteras priset först, och om priset på två ordrar är detsamma är det tidpunkten som avgör turordningen. När det finns en motpart för just din affär matchas ordrarna mot varandra och ett avslut sker. När avslut skett kan du också se aktierna direkt i din depå. Affärer kan endast matchas under börsens öppettider. Om du lägger en order när börsen är stängd kommer den automatiskt läggas in i handelssystemet nästföljande handelsdag. Börserna i Norden är bland de mest transparenta i världen. Man kan utläsa vem som köper och säljer, dock införde Nasdaq OMX i mars 2014 valfri anonymitet för medlemmars handel i Large Cap-aktier. En annan egenskap för orderboken på de nordiska marknaderna är att förtur gäller för ordrar från samma medlem.

Exempel på hur orderboken och orderdjupet kan se ut.
Exempel på hur orderboken och orderdjupet kan se ut.

 Kostnad för aktieköp

Det är också viktigt att känna till de kostnader som tillkommer vid aktiehandel. Courtage kallas den avgift som nätmäklare och banker tar ut för dina aktieaffärer. Flera nätmäklare har förmånligt minimicourtage för småsparare med avgifter från 1 krona upp till 99 kronor, beroende på vilket konto du har. För större poster är det vanligt med en procent av ordersumman, om denna överstiger minimicourtaget. Läs noga igenom vilka priser som gäller för just ditt konto hos din nätmäklare/bank. Beroende på vad du väljer för typ av depå/konto beskattas också dina aktieaffärer på olika sätt. Läs gärna mer om detta hos din nätmäklare.

ANNONS
ANNONS

Tips!

När du har valt nätmäklare och har din depå på plats, är mitt tips att man tar sig tid att se över hur hemsidan och orderläggningen fungerar. Innan du ger dig ut och investerar är det också viktigt att läsa på och förstå hur strukturen på aktiemarknaden fungerar, dvs vilka börser och listor som finns och vad som skiljer dem åt. Just detta skriver jag mer om i nästa artikel! Använd även kommentarsfältet nedan för att kommentera inlägget eller komma med tankar och åsikter.

Redan när Eric Olaison, en av Sveriges absolut främsta investerare, var liten hade han siktet inställt högt – men att han skulle bli en av börsens tyngsta spelare och omsätta miljardbelopp från hemmet i Trosa hade han inte kunnat drömma om. Eric skriver en exklusiv artikelserie för Börshajens medlemmar där han delar med sig av matnyttig kunskap och lärdomar.