Intresset för att handla med aktier har blivit allt större de senaste åren. Idag har de blivit så populärt att var femte svensk är ägare av en aktie. Men hur köper du en aktie? Börshajen förklarar. 

ANNONS

Det här med att investera sina pengar i aktier kan vara både spännande och läskigt. Men om du lyckas har du även lyckats få dina pengar att börja jobba åt dig. Innan du börja investera dina pengar måste du först veta hur du köper en aktie. Börshajen ger dig en kort och enkel förklaring.

Öppna aktiekonto

Steg ett är att öppna ett aktiekonto hos en aktiemäklare eller din nuvarande bank. Det finns flera olika typer av aktiekonto som du kan öppna. Vi kommer inte gå in på detalj med de olika i den här artikeln men vi har tidigare skrivit om för- och nackdelar. Du hittar de artiklarna här: aktie- och fondkonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

När du valt vilken typ utav konto du vill skaffa bör du ställa dig två frågor. Dels hur många affärer du kommer göra samt hur stort värde de transaktionerna kommer ligga på. Anledningen till detta är för att de olika aktiemäklarna tar olika mycket betalt per aktieköp, så kallat courtage.

Viktigt att känna till är att nybörjare har möjlighet att starta konot i en rad olika banker som erbjuder gratis courtage upp till ett visst belopp.

Sätt in pengar

Nästa steg är att sätta in pengar på ditt konto. Här måste du tänka strategiskt, det vill säga är du beredd att förlora pengarna som du sätter in? Efter att du gjort dina första köp (se nedan) kan det vara smart att sätta undan små summor av lönen varje månad för att investera. Anledningen till att du inte ska köpa allt på samma gång är för att du vill sprida riskerna. Riskspridning är viktig eftersom du aldrig vet om du köper en aktie på botten eller toppen. Det vill säga om aktien är dyr eller billig.

Köpa aktier

Nu har vi kommit fram till det roliga steget. Nu är det dags att köpa aktier. Efter att du valt ut vilken/vilka aktier du vill investera i så lägger du en order hos din aktiemäklare. Ordern kan du antingen lägga via internet eller genom att ringa in till din aktiemäklare.

När köpet väl har gått igenom blir du registrerad som ägare i aktieboken, vilket är ett register över alla aktieägare i Sverige. Tidigare fick du ett brev hem i brevlådan som bevis på att du var aktieägare medan det i dag istället kommer en avräkningsnota till din bank eller nätmäklare som bevis på att just du är ägaren till aktien.

ANNONS
ANNONS

Back to basic

Har du inte koll på vad en aktie faktiskt är? Oror dig inte, Börshajen har tidigare skrivit en enkel förklaring som du hittar här!

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmsbörsen. Om du är intresserad av att börja handla med aktier är den marknaden ett bra första steg. Läs mer här!

Källa: aktiemäklare

Oavsett vilken aktie du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.