Investera kapital i investmentbolag kan vara en god affär om man får en bra substansrabatt på aktierna. Det vill säga att värdet på aktierna du köper är lägre än själva substansvärdet. Börshajen förklarar hur du kan få rabatt. 

ANNONS

Investeringar kan innebära både ris och ros för dig som investerare, en uppgång gör dig nöjd lika mycket som en nedgång gör dig besviken. Vill du inte själv investera i allt för många aktier kan investmentbolag vara ett bra sätt för att låta någon annan sprida riskerna åt dig. Investering i ett investmentbolag kan även vara en god affär om du får bra substansrabatt på aktierna du köper.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett bolag vars idé grundar sig på att äga aktier i andra bolag. Det innebär att du som aktieägare i investmentbolaget äger flera andra bolag via ditt aktieinnehav. Ta exempelvis Investor, som är delägare av bolag som Astra Zeneca, SEB och Atlas Copco. Äger du aktier i Investor har du automatiskt ett ”ägande” i alla bolagen som Investor har i sin portfölj.

Ytterligare en intressant aspekt med att investera i ett investmentbolag är att de ofta investera kapital i onoterade bolag som på sikt kan noteras på börsen.

Det här är substansvärde

Substansvärdet på en aktie är det lägsta fundamentala värdet på en aktie, det vill säga helt utan spekulationer och glädjekalkyler. För att räkna ut substansvärdet på en aktie tar du tillgångar minus skulder vilket ger dig bolagets egna kapital. Därefter delar du kapitalet med antal aktier för att få fram substansvärdet.

Enkel uträkning av substansvärde

ANNONS
ANNONS

900 000 000 (tillgång) – 800 000 000 (skulder) = 100 000 000

100 000 000/3 000 000 (aktier) = 33,33 (substansvärdet per aktie)

Notera att uträkningen inte räknar med skattekonsekvenser, vilket kan se olika ut beroende på bransch.

Det här är substansrabatt

Innan du köper aktier, i exempelvis ett investmentbolag, kan du genom att räkna fram substansvärdet ta reda på vad din substansrabatt skulle bli vid köp. Vilket enkelt förklarat betyder att du får rabatt på aktierna i investmentbolagets portfölj. Genom substansrabatten får du reda på hur mycket billigare det är att köpa aktien istället för att köpa alla bolagen som finns i portföljen separat.

Motsatsen till substansrabatt är substanspremie. De olika värdena ger dig följaktligen en god möjlighet att värdera om du ska köpa eller sälja aktier i bolaget.

Enkel uträkning av substansrabatt

33,33 (substansvärdet) – 20 kronor (aktievärdet) = 13,33 (substansrabatten)

Det positiva med investmentbolagen är att de efter varje kvartalsrapport redovisar vilken substansrabatt/premie de har vid det tillfället. 

Investmentbolag på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har en rad olika investmentbolag, vissa större än andra, nedan hittar du ett urval av dessa.

  1. Investor
  2. Ratos
  3. Kinnevik
  4. Öresund
  5. Industrivärden
Investor, industrivärden
Bildkälla: Investor, Industrivärden.
Oavsett vad för aktie du väljer att köpa är aktiehandel alltid förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.