Stockholmsbörsen är indelad i flera olika listor för att förenkla och åtskilja de olika bolagen efter storlek och värdering. Börshajen förklarar listorna och först ut är Large Cap, listan för några av de allra största och mest välkända bolagen.

ANNONS

Vill du börja investera i aktier? Då är en bra början att först och främst veta vad de olika bolagslistorna på Stockholmsbörsen står för. Dels för att du får större förståelse för marknaden och dels för att det kan medföra olika risker att investera i de olika listorna.

Det här är Large Cap

Stockholmsbörsens Large Cap-lista består av börsens allra största bolag. För att klassas som ett Large Cap-bolag behöver bolaget vara värderat till över en miljard euro. Handeln på Large Cap fungerar precis likadant som för de mindre listorna och används alltså för att avskilja bolagen från varandra efter värde.

Investera i bolag på Large Cap

Investera i aktier på Large Cap-listan är likt alla investeringar förenat med risker. Men sett till bolagen på Large Cap är riskerna oftast mindre eftersom investeringar i större bolag i större utsträckning medför mindre svängningar. Det betyder alltså att riskerna för upp- och nedgång vanligen är mindre.

Likviditeten på Large Cap-aktier är oftast bättre än på de mindre listorna. Det vill säga att köpare och säljare oftare kommer överens, vilket leder till många avslut (köp och sälj). Hög likviditet leder i sin tur till att värdering på bolaget oftast blir rättvisare än på bolag med låg likviditet.

Handlar du främst i fonder är chanserna fortfarande stora att du via någon av dessa, förutsatt att det är aktiefonder, är ägare av aktier på Large Cap. Vissa internationella aktierfonder är till och med bundna till att enbart handla aktier från Large Cap. Du kan ta reda på om det även innefattar någon av dina fonder genom att läsa på i fondprospekten.

ANNONS
ANNONS

Ett urval av bolag på Large Cap

Totalt finns det över 100 bolag som tillhör Large Cap på Stockholmsbörsen. Ett urval av dessa är följande:

  • Atlas Copco
  • H&M
  • Investor
  • AstraZeneca
  • Handelsbanken

Har du lyssnat på Börshajen Podcast? Nytt avsnitt släpps varje fredag med intressanta gäster från finansvärlden. Här hittar du det tredje avsnittet med boendeekonomen Claudia Wörmann.

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.