London Stock Exchange är Europas största aktiebörs. Och i april 2018 uppgick marknadsvärdet till cirka 4,6 biljoner dollar. Börshajen tittar närmare på den största brittiska börsmarknaden.

ANNONS

Många svenskar lockas av att bosätta sig i Storbritannien. Efter USA är det de brittiska öarna som lockar oss svenskar mest när det kommer till just bosättning. Inte minst märks efterfrågan på de i runda slängar 90 000 svenskar som redan lever där. Sett till de populäraste städerna landar London högt upp.

Kanske bor du redan i London eller så har du inget intresse av att flytta utanför de svenska gränserna. Oavsett så kanske du har ett intresse av att investera på deras aktiemarknad? Börshajen tittar närmare på deras största aktiebörs, London Stock Exchange.

Det här är London Stock Exchange

London Stock Exchange, även kallad LSE, har rötter som går så långt bak som till 1500-talet, år 1571 för att vara exakt. Det var nämligen då som The Royal Exchange grundades av Thomas Gresham, som sedan officiellt öppnades av den dåvarande drottningen, Elizabeth I. Tanken var att efterlikna börsen i Antwerp, som då var världens första börsmarknad.

Den nuvarande aktiebörsen grundades dock inte förrän 1801. Idag ingå LSE i London Stock Exchange Group där även den Italienska börsen Borsa Italiana, som är Italiens enda aktiemarknad, ingår. Under åren som London Stock Exchange har funnits har den klarat av prövningar som första och andra världskriget, bombning från IRA och flertalet börskrascher däribland 1929 och 2008.

Sett till marknader brukar man främst prata om två olika när man pratar om LSE. Det handlar om dels huvudmarknaden med över 1300 bolag och AIM. AIM är en alternativ lista för mindre bolag som söker kapital, på grund av detta så är inte den listan lika styrd av regler som huvudlistan. LSE är som nämnt tidigare Europas största aktiemarknad med ett estimerat värde på hela 4,6 biljoner dollar. Ja du läste rätt 4,6 biljoner, det vill säga 12 nollor!

Investera i aktier på London Stock Exchange

Investering på utländska aktier är oftast inte svårare än att investera på den svenska börserna. Just LSE erbjuder de flesta banker men då handel via telefon, det vill säga du måste ringa och kontakta en mäklare som hjälper dig att köpa aktier.

Det du behöver tänka på när du handlar på de utländska börserna är att flera faktorer spelar in än om du köper på den svenska marknaden. Det handlar om bland annat valutakurser och regler. Börshajen har tidigare skrivit om hur du enklast investerar i utländska aktier. Du hittar den artikeln här!

Öppettider

London Stock Exchange håller öppet varje helgfri vardag mellan 09:00 och 17:00, svensk tid.

ANNONS
ANNONS

Ett urval av bolag på London Stock Exchange

London Stock Exchange består av flera stora bolag, däribland storbanken Barclays. Men Barclays är långt ifrån ensamma. Totalt finns det över 2 900 börsnoterade bolag, där majoriteten tillhör AIM-listan. Nedan hittar du ett urval av bolagen på London Stock Exchange.

  • Tesco
  • Vodafone
  • British American Tobacco
  • Barclays
Bolag från London Stock Exchange.
British American Tobacco, Vodafone, Tesco, Barclays

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmsbörsen, vill du veta mer om den kan du läsa artikeln här.

[stock-market-overview stockExchange=”LSE” width=”100%” allowSort=”true” includeChart=”true” logoMaxHeight=”20px” logoMaxWidth=”90px” height=”100%”]

Oavsett vilken aktie du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.