Stockholmsbörsen är indelad i listor för att särskilja bolagen från varandra. Är du intresserad av att investera i aktier är ett första steg att ha koll på vad de olika listorna egentligen innebär. Börshajen ger dig allt du behöver veta, nedan kan du läsa om Stockholmsbörsens Mid Cap.

ANNONS

Investera i aktier är enklare sagt än gjort, åtminstone om ditt mål är att tjäna pengar på det. Aktier är som vi vet, en del av ett företag, det betyder att när du köper en aktie så köper du en del i ett företag. Priset som du sedan betalar för aktien vill du ska gå upp, något som tyvärr aldrig går att förutspå.

Men för att bli mer självsäker när du handlar på börsen så är det bra att sitta på så mycket kunskap om marknaden som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad Stockholmsbörsens olika listor står för. Nedan kan du läsa om Mid Cap, listan för bolag som är värderade till över 150 miljoner euro.

Det här är Mid Cap

Stockholmsbörsen brukar delas in i främst tre olika listor, Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Bara genom att titta på namnen så får vi en uppfattning om vad listorna innebär. Large Cap är listan för alla stora bolag, Mid Cap för alla mellanstora bolag och Small Cap för de lite mindre bolagen.

Men vad är det då som avgör om ett bolag ska tillhöra Mid Cap? Allt handlar om värdet på aktien. Ett bolag som tillhör Mid Cap ska vara värderat till minst 150 miljoner euro och får max vara värt 1 miljard euro.

Investera i bolag på Mid Cap

Att investera i aktier är alltid förenat med risker, vilket betyder att framtida vinster aldrig kan säkerställas. För att undvika stora rörelser, det vill säga uppgång och nedgång, så är ofta en investering på Large Cap att föredra. Detta eftersom värderingarna där oftast blir rättvisare.

Men ett lyckat köp på Mid Cap kan också ge ett ordentligt uppsving, om bolaget presenterar goda resultat och många väljer att köpa aktien efter dig.

ANNONS
ANNONS

Ett urval av bolag på Mid cap

Listan på Mid Cap-bolag på Stockholmsbörsen kan göras lång och totalt finns det över 150 bolag som tillhör listan, nedan ser du ett urval.

  • SAS
  • Nobina
  • Svolder A/B
  • Öresund

Börshajen har tidigare skrivit om Large Cap, vill du veta mer om den här listan hittar du artikeln här. 

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.