Sen början av året har aktiebörser runt om i världen rusat i värde. Stockholmsbörsen är upp mer än 15% och amerikanska aktier har haft sitt bästa kvartal på över 20 år under 2019. Samtidigt har den globala ekonomiska tillväxten minskat och risken för en recession och en större börskrasch ökat. Därför undrar många, kommer börsrallyt att fortsätta eller när kommer nästa börskrasch?

ANNONS

Kan man förutspå en börskrasch?

Nej, man kan inte förutspå en börskrasch. Ingen vet med säkerhet exakt när det kommer ske en börskrasch. Det kan ske nästa vecka, nästa månad eller nästa år. Ingen vet. Däremot kan man vara bättre förberedd eftersom det går att förutspå risken för en börskrasch. Notera att en ökad risk för en börskrasch inte betyder att det med 100% säkerhet kommer ske en börskrasch utan bara att sannolikheten för en börskrasch har ökat.

Exempelvis är risken hög för stora börsfall när ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur. Som grafen nedan visar har några av de största börskrascherna skett när ekonomin är i en recession. Det vill säga risken för en stor börskrasch är högre när den ekonomiska tillväxten är negativ och genom att exempelvis sälja delar av sin aktieinvestering under en förväntad lågkonjektur kan man undvika stora förluster.

Hur vet jag om risken för en börskrasch är hög?

Ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, räntenivå, historisk aktieutveckling, inflation, valutakurser, bolagsvärderingar. Idag finns det hundratals olika indikatorer som kan vara användbara för att bestämma risken för en börskrasch. Det gör det svårt att veta vilken eller vilka av dessa indikatorer som man ska fokusera på.

BetterWealth, en robotrådgivare, analyserar dagligen ett 100-tal olika ekonomiska och finansiella tidsserier med AI-teknologi för att avgöra vilka indikatorer som är viktiga att hålla koll på. En indikator som historiskt alltid visat sig viktig för att bestämma risken för en börskrasch och som dessutom är enkel att följa själv är den långa minus den korta räntan i USA.

Räntan i USA

Långa minus korta räntan i USA visar hur stor skillnad det är på att låna ut pengar i tre månader eller i tio år till den amerikanska staten. Traditionellt erhåller du en högre räntesats när du binder upp dig att låna ut dina pengar under en längre period. Det vill säga den tioåriga räntan är traditionellt högre än tremånadersräntan.

Som grafen ovan visar har skillnaden mellan de två olika räntorna minskat under 2019 och den 22 mars sjönk tioårsräntan till en lägre nivå än tremånadersräntan. Detta kallas för en inverterad räntekurva. Senaste det hände var 2007 innan finanskrisen. Vad som är ännu mer intressant är att samma händelse, sen andra världskriget, har inneburit att det strax efter alltid skett en recession och en större börskrasch. Som grafen ovan visar förutspådde en inverterad räntekurva recessioner, och därmed stora börskrascher under 1990, 2001 och 2008.

Varför har en inverterad räntekurva historiskt lett till en recession? På samma sätt som det finns många anledningar till varför det sker börskrascher finns det många argument till varför en inverterad räntekurva historiskt har resulterat i en recession. En förklaring är att en inverterad räntekurva innebär att det inte längre finns incitament att låna in pengar kortsiktigt (och betala en relativt hög ränta) för att sedan låna ut pengar långsiktigt (och erhålla en lägre ränta). Exempelvis innebär det att det är en förlustaffär för banker att låna in pengar kortsiktigt för att sedan låna ut pengar till långsiktiga företagsprojekt vilket annars är bra för ekonomin.

ANNONS
ANNONS

Innebär en inverterad räntekurva att det kommer ske en börskrasch snart? Kanske. Som förklarat tidigare vet ingen med säkerhet om en inverterad räntekurva kommer resultera i en framtida börskrasch. Vad man däremot kan fastställa är att en inverterad räntekurva innebär en högre risk för en recession och stora börskrascher. Därför, genom att navigera sig till fred.stlouisfed.orgoch söka på ”T10Y3M” kan man skaffa sig en uppfattning av risken för en recession och börskrasch genom att läsa av den dagsaktuella kursen på den amerikanska tioårs- minus tremånaders-räntan.

Hur skyddar jag mig om jag är orolig för en krasch?

Notera att historiskt har en inverterad räntekurva inneburit att det inom en tvåårsperiod har skett en recession och en börskrasch. Det vill säga om historien upprepar sig kan börsrallyt mycket väl fortsätta en tid framöver. Om man däremot är orolig för en börskrasch och kanske till och med inte har råd med en stor förlust kan det vara en bra ide att se över sin investering. Som beskrivit i tidigare inlägg är något av det viktigaste vid investering att man har rätt risk i sin investering. Om risken i din investering är för hög är nu ett bra tillfälle att se över sin investering. Lycka till!

Henrik Jönsson har tidigare skrivit om vikten av risk vid investeringar. Varför tänker du då? Läs mer här!