Nasdaq Stock Market är världens näst största börsmarknad för aktiehandel. Här är allt du behöver veta om aktiemarknaden med några av världens högst värderade bolag.

ANNONS

Att investera i aktier på den svenska börsmarknaden har blivit allt mer populärt. Men att investera i utländska värdepapper upplevs ofta som krångligt och jobbigt. Men med rätt taktik och sparkapital kan du hitta kursvinnare på de utländska marknaderna.

Marknaden med några av världens största bolag är Nasdaq Stock Market. Här är allt du behöver veta inför dina stundande investeringar.

Det här är Nasdaq Stock Market

Nasdaq Stock Market är den näst största börsmarknaden i USA med bolag som Apple och Tesla. Marknaden är främst inriktad mot bolag som är snabbväxande och har stor potential, vilket även betyder att risken vid en investering blir högre.

Marknaden är uppdelad i tre olika marknadsnivåer: Capital Market (small cap), Global Market (mid cap) och Global Select Market (large cap).

  • Capital Market riktar in sig på bolag med mindre kapital. Noteringskraven för bolagen på listan är därför inte lika omfattande som på de andra listorna.
  • Global Market utgörs av totalt 1 450 olika bolag som alla följer strikta krav på bolagets finanser, likviditet och bolagsstyrning.
  • Global Select Market består av 1 200 bolag som alla följer samma regler som bolagen under Global Market. Listan är dock mer exklusiv än Global Market och därav flyttas vissa bolag upp av Nasdaq efter att de prövats varje år i oktober.

Nasdaq Stock Market var den första marknaden i USA som möjliggjorde aktiehandel online.

Investera i aktier på Nasdaq Stock Market

Är du intresserad av att köpa aktier i bolag som är noterade på Nasdaq Stock Market kan du göra det under öppettiderna som du hittar nedan. Likt alla börsmarknader fungerar denna på samma sätt, vilket betyder att säljaren av en aktie kommer överens med köparen om ett pris för innehavet. Säljaren och köparen behöver dock inte leta rätt på varandra utan detta sker automatiskt via börsen som är samordnare.

Värt att notera är att handel med utländska aktier ofta är dyrare än svenska på grund av courtageavgiften. Gör därför en kontroll av vilken bank som skulle bli mest förmånlig för ditt sparande.

Öppettider

Nasdaq Stock Market har öppet alla helgfria vardagar mellan 15:30 till 22:00 svensk tid.

Ett urval av bolag på Nasdaq Stock Market

På Nasdaq Stock Market finns över 3 200 bolag noterade. På marknaden finns även flera välkända bolag, nedan hittar du ett urval av dessa.

ANNONS
ANNONS
  • Apple
  • Google
  • Tesla
  • Amazon
  • Netflix
Tesla, Netflix, Apple, Amazon
Bildkälla: Tesla, Netflix, Apple, Amazon.

[stock-market-overview stockExchange=”NYSENasdaq” width=”100%” allowSort=”true” includeChart=”true” logoMaxHeight=”20px” logoMaxWidth=”90px” height=”100%”]

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmsbörsens Large Cap. Här kan du läsa mer om listan där några av Sveriges allra största bolag är noterade.

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.

Källa: Nasdaq