Vi närmar oss den stora utdelningsperioden med stormsteg och även i år delar flera OMXS30-bolag ut stora summor till sina aktieägare. Nedan hittar du hur stor utdelning bolagen kommer ha i år.

ANNONS

Nordea: 7,19 kronor

H&M: 9,75 kronor

Swedbank: 14,20 kronor

SEB: 6,5 kronor

Handelsbanken: 5,5 kronor

Telia: 2,36 kronor

Skanska: 6 kronor

Boliden: 8,75 kronor (+4,25 distribution av värdepapper)

ANNONS
ANNONS

Kinnevik: 8,25 kronor

Astra Zeneca: 17,46 kronor (interimsutdelning, ordinarie utdelning ej offentliggjord)

SKF: 6 kronor

Electrolux: 8,5 kronor

Tele2: 4,4 kronor

Volvo: 10 kronor

Atlas Copco A: 6,3 kronor

Atlas Copco B: 6,3 kronor

SSAB: 1,5 kronor

Investor: 13 kronor

Securitas: 4,4 kronor

Sandvik: 4,25 kronor

Essity: 5,75 kronor

Alfa Laval: 5 kronor

Swedish Match: 10,5 kronor

SCA: 1,75 kronor

Assa Abloy: 3,5 kronor

Getinge: 1,0 kronor

Hexagon: 6,15 kronor

Ericsson: 1,0 kronor

ABB: 7,51 kronor

Autoliv: 5,59 kronor (kvartal ett)

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmsbörsens Large Cap. Här kan du läsa mer om den!

Oavsett vilken aktie du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.