Hur fungerar det egentligen med aktierobotar och hur påverkas handeln på börsen av avancerade algoritmer som på bråkdelen av en sekund lägger en order och sedan drar tillbaka den? Vad gör HTF (High Frequency Trading) med våra handelsplatser och finns det en risk att de kan manipulera aktiemarknaden?

ANNONS

Det finns olika namn för denna typ av handel: högfrekvenshandel, algoritmhandel, algohandel, algotrading osv. Robothandeln är en förprogrammerad typ av handel där hundratals transaktioner kan göras på ett fåtal sekunder och där dessa typer av affärer är omöjliga för en människa, till exempel en aktiemäklare, att göra. Robotar kan hitta eventuella kursskillnader vilket skapar en affärsmöjlighet som finns på olika typer av marknader i en hastigare takt än en mäklare och kan på det sättet få ett försprång. Det finns de som menar att den här typen av handel är förödande för marknaden och dess prissättning men det finns också forskning som visar att robothandeln har gjort börshandeln mer effektivt, billigare, mer likvid och mer gynnsam för privata investerare och att det i övrigt inte påverkar handelsmönster under normala marknadsförhållanden.

Idag finns det företag som betalar stora avgifter till börsen för att ha sina datorer i närheten eller i samma lokaler som börsen och deras servrar för att optimera de små tidsskillnader som det kan handla om. Högfrekvenshandeln kan lägga och ta bort order på några få sekunder vilket göra att det ibland kan ske stora och oförklarliga kursrörelser på marknaden som påverkar handeln för den genomsnittlige investeraren. Det som bland annat påverkar marknaden är att det riskerar att skapa en högre volatilitet på börsen. De snabba förändringar i kursen ger en psykologisk effekt av en mer orolig börs då vi inte är vana vi de snabba kast som sker på börsen.

Vi har under flera börsras sett kursfluktuationer som delvis har kommit till följd av robothandeln. Senast nu i februari 2018 där nyheten om FED:s räntehöjning nådde marknaden. Även om den typen av handel har blivit mer reglerad så är den här för att stanna. Som småsparare kommer vi helt enkelt behöva lära oss att hantera en marknad som är mer volatil. Större och snabbare kursrörelser kan också påverka oss människor i vårt beslutstagande och bidra till en börs som drivs mer av psykologi än fundamenta. Har man dock en långsiktig strategi är sannolikheten att påverkas av snabba kursrörelser mindre. Därför kan den bästa investeringsstrategin på den nya marknaden vara att hålla känslor i styr när det kommer till de kortsiktiga kursrörelser som sker på marknaden och hålla fast vid den strategi du har valt.

ANNONS
ANNONS