Det finns många olika marknadsplatser för värdepappershandel. Innan man ger sig ut och investerar är det viktigt att känna till marknadens struktur. Eric Oliason, en av Sveriges främst investerare, reder ut hur olika börser, marknadsplatser och listor fungerar och vad som skiljer dem åt.

ANNONS

Text: Eric Olaison

Finansmarknadens struktur är komplex och det är viktigt att känna till hur den är uppbyggd och fungerar innan man börjar att investera i olika typer av värdepapper. En börs är lite enkelt beskrivet en marknadsplats där köpare och säljare möts för att handla med olika saker, exempelvis aktier och andra finansiella instrument. Alla aktier som har en officiell kurssättning är marknadsnoterade och kan därmed handlas och omsättas.

Stockholmsbörsen – en del av Nordenbörsen
I slutet av 2006 skapades Nordenbörsen, den ägs av Nasdaq OMX Group och består av börserna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik. Dessa börser har samma struktur för att underlätta för investerare som handlar på flera marknader. De noterade bolagen är uppdelade på tre olika listor baserat på börsvärde:

• Large Cap – stora bolag med ett börsvärde över €1 miljard.
• Mid Cap – mellanstora bolag med ett börsvärde mellan €150 miljoner och €1 miljard.
• Small Cap – små bolag med börsvärde under €150 miljoner.
( + First North – En handelsplats för mindre tillväxtbolag.)

Runt 340 bolag finns idag noterade på Stockholmsbörsen. Förutom att de återfinns på en av listorna ovan tillhör de också en av 10 sektorer: energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och – tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer, samt kraftförsörjning. Genom så kallade index kan man jämföra olika listor eller branscher. På OMXS30 samlas till exempel Sveriges 30 mest omsatta bolag i ett index, viktat efter börsvärde.

ANNONS
ANNONS

Nordic Growth Market (NGM-börsen)
NGM är en mindre börs som inte tillhör OMX-ägda Stockholmsbörsen. Här återfinns primärt små och medelstora tillväxtbolag eller nybildade bolag. NGM driver två reglerade börser: NGM Equity och Nordic Derivatives Exchange (NDX) samt den oreglerade marknaden Nordic MTF. Handeln på Nordic MTF sker via NGM-börsens handelssystem, men bolagen på listan är inte formellt noterade.

Övriga handelsplattformar (MTF:er)
För det mesta talas det om Stockholmsbörsen, men det finns fler marknadsplatser i Sverige där värdepappershandel sker. Dessa marknadsplatser kallas för handelsplattformar eller MTF:er (Multilateral Trading Facility). Några exempel är Aktietorget, Alternativa aktiemarknaden och Bequoted/OTC-listan. På dessa marknadsplatser listas små bolag, främst för att få tillskott av kapital. Här gäller lägre grad av reglering och krav på bolagens redovisning och rapportering än på börsen.

Fragmenteringen på börserna
Den 1 november 2007 trädde MiFID i kraft, vilket bland annat ledde till fragmentering på de europeiska börserna. Syftet var att öka konkurrensen och därigenom minska kostnaden för aktiehandel.

Idag finns flera MTF:er som tillhandahåller handel i olika värdepapper. En av dem är Bats Chi-X Europe, en London-baserad MTF som drivs av Bats Global Markets. Denna skapades 2011 genom en sammanslagning av MFT:erna Chi-X Europe och Bats Europe. Bats Chi-X är en alternativ handelsplattform för börshandlade värdepapper och börshandlade fonder (ETF:er) som är primärlistade på andra börser, exempelvis Londonbörsen eller OMX. En annan MTF är Turquoise, som ägs av Londonbörsen tillsammans med 12 investmentbanker. Här kan man handla med aktier och andra värdepapper från 19 olika marknader. Värt att veta är att det också finns dark pools där en del av handeln sker.

Nybörjare? Fokusera på Large Cap
Det är viktigt att känna till marknadens struktur och de olika börserna, marknadsplatserna och listorna. Dessa är förenade med olika risker, något man måste ta i beaktning inför en investering. Som nybörjare inom aktiesparande är det lämpligt att börja placera i bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Där finns större, stabila bolag och likviditeten är hög (dvs det görs många avslut och aktierna är enklare att köpa och sälja). Eftersom likviditeten är hög blir värderingen och därmed prissättningen på aktierna också mer korrekt. Lär dig handla dessa innan du ger dig vidare på de mindre listorna. På Mid- och Small Cap är omsättningen sämre och risken/chansen för felprissättningar större. Investeringar här är förenade med större risker, men självklart också chans till bättre avkastning.

Själv handlar jag mest de stora bolagen på Large Cap och i vissa Mid Cap-bolag där omsättningen är hög. Detta möjliggör att jag därmed kan omsätta många aktier per dag. Nu hoppas jag att ni fått en grundläggande insikt kring marknadens struktur.

Använd gärna kommentarsfältet till att ställa frågor eller komma med önskemål!

 

Redan när Eric Olaison, en av Sveriges absolut främsta investerare, var liten hade han siktet inställt högt – men att han skulle bli en av börsens tyngsta spelare och omsätta miljardbelopp från hemmet i Trosa hade han inte kunnat drömma om. Eric skriver en exklusiv artikelserie för Börshajens medlemmar där han delar med sig av matnyttig kunskap och lärdomar.