Det är SEB som basunerar ut en sänkt tillväxtprognos för hela världsekonomin. Även Sveriges tillväxtprognos sänks med flera procentenheter.

ANNONS

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, gick under tisdagen ut med att tillväxtprognosen för världsekonomin sänks. Även tillväxtprognosen för Sverige sänks. USA går dock emot strömmen där ekonomin istället väntas växa snabbare samtidigt som prognoserna för Kina, som ligger i handelskrig med USA, förblir oförändrade. Däremot förväntar sig banken inte någon recession.

”Global ekonomi präglas av påtagligt dyster räntemarknad och ökad osäkerhet från handel och geopolitik. Utdragen svacka i industrin och upptrappat handelskrig får global tillväxt att växla ned från nära fyra procent 2018 till dryga tre under perioden 2019-2021”, skriver banken i en kommentar.

Svenska tillväxtprognosen

SEB sänker, som tidigare nämnt, sin tillväxtprognosen för den svensk ekonomi. Tillväxtprognosen för 2020 går från 1,7 procent till 1,3 procent. Samtidigt spår man att arbetslösheten kommer stig till sju procent i slutet av nästa år.

Är du rädd att reporäntan ska stiga? Då kan du vara lugn, åtminstone om vi ska tro SEB som spår en oförändrad ränta under hela 2020. Först 2021 tror man att räntan ska stiga och då landa på noll, vilket skulle bli första gången sedan januari 2015.

Hur påverkas börsen?

Hur påverkas då börsen av detta? Enligt SEB så spår man att börsens prognoser fortsatt kan infrias och fortsätta stiga.

ANNONS
ANNONS

”Infrias tillväxtprognoserna har börsen ändå utrymme att fortsätta att stiga även om värderingen framstår som relativt hög i rådande sencykliska och mer osäkra miljö”, skriver banken i en kommentar.

Källa: Veckans affärer