Stockholmsbörsen är uppdelad i listor för att särskilja de olika bolagen efter värdering. Är du intresserad av att investera i aktier? Då är det bra att ha en förståelse för vad de olika listorna egentligen står för. Nedan förklarar Börshajen vad listan Small Cap står för.

ANNONS

Vill du börja investera i aktier men tycker att processen känns komplex? Att investera behöver inte vara svårt, det gäller bara att gå in med rätt mindset och läsa på. Ett första steg i rätt riktning är att ha koll på Stockholmsbörsens olika listor. Nedan kan du läsa om listan för de lite mindre bolagen, Small Cap.

Det här är Small Cap

Small Cap är en av de tre vanligaste listorna på Stockholmsbörsen. Om man rangordnar listorna så är de följande, Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Sett till värdering så får bolag på denna listan max vara värderade till 150 miljoner euro. När värdet på bolaget överstiger den summan flyttas de upp till Mid Cap.

Investera i bolag på Small Cap

Det är inga större skillnad att investera i aktier på de olika listorna, det enda som skiljer de åt är riskerna. Det betyder att investera i aktier på Small Cap kan innebära större risker än om du investerar på exempelvis Large Cap. Detta eftersom om en stor aktör, med många aktier i ett bolag, väljer att sälja sitt innehav på Small Cap så är chanserna större att aktien dyker. Det betyder även att aktien kan öka kraftigt om aktören istället väljer att köpa aktier.

Men detta innebär dock inte att det är säkert att investera på Large Cap. I slutändan handlar allt om att bolaget ska levererar bra resultat, vilket aldrig går att förutspå.

Ett urval av bolag på Small Cap

Totalt finns det runt 100 bolag på Stockholmsbörsens Small Cap, nedan hittar du ett urval av dessa.

ANNONS
ANNONS
  • Björn Borg
  • Eniro
  • MQ Holding
  • Odd Molly

Här kan du läsa mer om Mid Cap och Large Cap.

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.