Spago Nanomedical nådde en historisk milstolpe när kontrastmedlet SpagoPix fick klartecken att testas på människor. Nu vänder miljardmarknaden sina blickar mot företaget och vd:n Mats Hansen.

ANNONS

I universitetsstaden Linköping grundades Spago Nanomedical år 2007. Bolaget har sedan starten bedrivit forskning och utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. 2015 kom den nuvarande vd:n Mats Hansen in i bolaget med en vision att ta företaget till nya höjder.

– Jag hade varit på Active Biotech i 14 år när Spago hörde av sig. Själva förfrågan var såklart smickrande och intressant men samtidigt ställde jag mig frågan: ’vad kan jag göra för företaget?’ Efter noga övervägande kom jag till insikt att jag med min expertis och vilja att driva utveckling inom cancerforskning skulle kunna bidra med mycket. Att jag nu får vara med och driva ett så innovativt företag framåt är otroligt stimulerande.

Mats Hansen

Mats Hansen förstod under sina studier att den akademiska världen inte var platsen där han skulle kunna göra störst nytta. Istället har han alltid haft en vilja om att vara med och driva något som kan komma till nytta för samhället.

– I början av min karriär studerade jag till biolog i Lund och redan då kände jag att jag ville få saker att bli konkreta. Det vill säga, jag vill göra sånt som faktiskt kan göra nytta och påverka. Redan efter ett år i universitetets skolbänk visste jag att jag inte var på en plats som var lämpad för mig. När jag kom ut i industrin kände jag direkt att jag kommit rätt.

 

Jag vill vara med och driva förändring

 

Är du på rätt plats nu?

– Jag tycker det är otroligt stimulerande och intressant att jobba med cancerforskning och framförallt att jobba i den kliniska utvecklingen. Detta tillsammans med att jag vill vara med och driva förändring gör att Spago Nanomedical passar mig väldigt bra.

ANNONS
ANNONS

Spago Nanomedical

Spago Nanomedical arbetar för att cancerdiagnostiken och den efterföljande behandlingen ska bli både effektivare och enklare genom framförallt projekten SpagoPix och Tumorad. Resan för Spago har dock inte varit utan toppar och dalar sedan Mats Hansen anlände. När han tillträdde som vd blev det snabbt tydligt att företaget inte hade kommit så långt i sina studier som förväntat.

– När jag började på Spago för fyra år sedan trodde både bolaget och jag att vi hade kommit längre än vad vi faktiskt hade gjort. Men det visade sig snabbt att projekten inte var riktigt mogna för att gå in i klinik. Därför blev mitt första mål att ta fram vilken riktning vi faktiskt skulle ta och vad vi skulle fokusera våra resurser på. Det var då vi beslutade att SpagoPix skulle bli vårt primära mål.

Men om den första tiden krävde mycket planering och arbete så kom belöningen den 19 februari 2019. Läkemedelsverket beslutade att MR-kontrastmedlet SpagoPix skulle få grönt ljus att påbörja en klinisk studie på människor, en så kallad Fas 1-studie. I och med framstegen vänder miljardmarknaden, som behandling av cancer blivit, sina blickar mot företaget.

– Det är otroligt glädjande att vi har nått till denna milstolpe och nu blickar vi framåt mot allt vad Fas 1-studien kommer innebära.

Vad kommer Fas 1-studien innebära?

– Traditionellt sett är en Fas 1-studie något man gör för att testa säkerheten på en substans för människor. Det vi kommer göra nu är att testa substansen på ett 20-tal patienter med bröstcancer. Men eftersom det är ett kontrastmedel vi jobbar med har vi fördelen att samtidigt passa på att ta fram bilder på tumörer. Det innebär att vi redan nu kan få effektdata, vilket är ganska ovanligt vid en Fas 1-studie. Med dessa förutsättningar hoppas vi i slutändan att vi kan visa upp ett fungerande kontrastmedel som väsentligt kan förbättra cancerdiagnostiken.

På vilket sätt är SpagoPix unikt?

På marknaden finns det idag MR-kontrastmedel men fördelarna med SpagoPix är att det lättare kan skilja ut tumörer från annan vävnad i kroppen. Vilket gör att man minskar risken för felaktiga tumörfynd. Det ger också tydligare bilder och med det större möjligheter att tidigare upptäcka och ge en korrekt diagnos av cancer.

Ni har arbetar även med ett projekt som kallas för Tumorad, vad är det?

– Till skillnad från SpagoPix är Tumorad ett terapi-projekt. Tumorad-projektet är alltså till för att behandla cancer istället för att diagnostisera. Projekten använder sig i princip av samma nanopartiklar där den stora skillnaden är att Tumorad-partiklarna framförallt är större och innehåller en radioaktiv isotop istället för mangan. Det isotopen sedan gör i kroppen är att den strålar cancertumören.

Har ni kommit långt med Tumorad?

– Det ligger fortfarande i ett tidigt skede men det beror på att vi har varit mer offensiva med SpagoPix. Samtidigt har vi successivt tillsatt mer resurser satsat allt mer det senaste halvåret. Detta har inneburit att vi nu närmar oss ett pilotmaterial som kan verifieras i djurmodeller.

Vad är det som driver dig och Spago framåt?

– Jag har alltid tyckt det var viktigt att alla inom ett bolag känner att man jobbar mot ett viktiga och tydliga mål. Det är det som driver både mig och företaget framåt. Vi sitter på en enorm kunskap och expertis som vi hela tiden använder till fullo och Spago är där det är idag just på grund av alla engagerade och intelligenta människor som jobbar inom företaget. Jag är helt säker på att vårt driv och unika kompetens kommer att hjälpa oss att nå våra mål i framtiden.

 

Vi fokuserar på unika produkter

 

Vad gör Spago unikt?

– Vi fokuserar på unika produkter inriktade på marknader som är väldigt stora och med tydliga medicinska behov. Detta blandat med vår vilja att göra skillnad, vår kunskap inom nanomedicin och vår teknik tror vi är ett recept för framgång. Tar man även med att vi lägger stor vikt vid att noga patentskydda våra projekt blir vi intressanta inte bara för framtidens patienter utan även för sjukvården som helhet och därmed investerare.

Spago Nanomedical är börsnoterade på Spotlight. Vill du veta mer om bolaget och deras pågående studier kan du göra det här!