Spotlight är en alternativ börslista där främst mindre bolag noteras. Börshajen förklarar listan där du kan hitta framtidens kursraket och guldkorn.

ANNONS

Handla med aktier är inte alltid enkelt, men med större kunskap om aktiemarknaden och de olika börslistorna har du tagit de första stegen mot att förstå varför det kan vara lönsamt med aktiehandel.

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmsbörsen som är uppdelad i Large CapMid Cap och Small Cap. Idag kollar vi på den mer alternativa listan, Spotlight.

Det här är Spotlight

Idén om en alternativ handelsplattform utanför Stockholmsbörsen kom Patrik Engellau med redan 1995. Tanken med handelsplattformen var att man skulle fokusera på bolag som inte uppfyller kraven för att noteras på Stockholmsbörsen, för att de på ett smidigare sätt skulle kunna ta in kapital. Två år senare, år 1997, lanserades Aktietorget med idén att göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara noterade.

2018, 21 år efter lansering, bytte Aktietorget namn till Spotlight Stock market. Enligt vd Peter Gönczi var det för att ”visa att vi erbjuder något mer än ett torg att köpa och sälja aktier på”. Spotlights långsiktiga mål är ”att bli den marknadsplats i Norden där det är enklast, tryggast och mest synligt att vara noterad”.

Det finns flera krav på bolagen som vill noteras på Spotlight. Ett av kraven är att bolaget har minst 300 aktieägare med innehav till ett värde av minst 4 500 kronor vardera. Har bolaget inte detta, kan man i vissa fall ha en likviditetsgarant. Det vill säga en person som ser till att det finns köp- och säljkurser, en garanterad tillgänglig volym i aktien samt att skillnaden mellan köp och säljkurs inte blir för stor.

Investera i bolag noterade på Spotlight

Investera i aktier på Spotlight är enkelt, det enda du behöver är en aktiedepå på valfri bank. Därefter är det bara att läsa på om bolagen du är intresserad av och köpa. Viktigt att tänka på är att banker tar olika mycket courtage för aktiehandel, kolla därför först upp vilken bank som är mest fördelaktig för ditt sparande.

Du kan handla aktier i bolagen som är noterade på Spotlight varje vardag 08:30 till 17:30. Obs, marknadens öppettider kan förändras beroende på när helgdagar infaller.

ANNONS
ANNONS

Ett urval av bolag på Spotlight

Spotlight har över 150 bolag noterade på sin lista. Nedan hittar du ett urval av dessa.

  • Everysport A
  • Jetty
  • QBank
  • PolarCool
  • NextCell

Börshajen har tidigare skrivit om handelsplattformen First North, ytterligare en marknad för bolag som oftast är mindre än de på Stockholmsbörsen. 

Källa: Spotlight

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.