Stockholmsbörsen grundades år 1863 och är idag Sveriges största aktiemarknad. Börshajen tittar närmare på marknaden som växer i popularitet.

ANNONS

Intresset för att investera i värdepapper har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Inte minst är vi svenskar intresserad av att investera våra pengar. I runda slängar äger var femte svensk en aktie och under dagen gick TT ut med att var tionde aktieägare är 30 år eller yngre.

När det kommer till att handla med värdepapper är den främsta marknaden i Sverige, Nasdaq Stockholm, vanligtvis kallad Stockholmsbörsen. Har du inte redan börjat investera i aktier är ett första steg att veta mer om själva marknaden. Börshajen ger dig allt du behöver veta om Stockholmsbörsen

Det här är Stockholmsbörsen

Nasdaq Stockholm, oftast kallad Stockholmsbörsen, är Sveriges största aktiemarknad. Den grundades i Stockholm den fjärde februari 1863, då som Stockholms Fondbörs. Stockholmsbörsen förvärvade Helsingforsbörsen 2004 och 2005 gjorde man samma sak med Köpenhamnsbörsen. Men när förvärven genomfördes var det inte Nasdaq som stod som ägare. De köpt nämligen Stockholmsbörsen 2008. Idag driver de utöver Stockholmsbörsen även börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Nasdaq har valt att kalla dessa börserna för Nasdaq Nordic.

När man tänker på Stockholmsbörsen, eller vilken börs som helst, vandrar tankarna direkt till aktier. Men likt de flesta börser tillhandahåller Stockholmsbörsen utöver aktier även obligationer, förlagsbevis, optioner, terminer, med mera.

Investera i aktier på Stockholmsbörsen

Investera i aktier på Stockholmsbörsen kan visa sig vara lönsamt om man hittar ett bolag som gör bra ifrån sig. Självklart är detta aldrig givet, var därför beredd på att du även kan förlora hela beloppet som du har gått in med.

Tillbaka till hur du investerar i aktier på Stockholmsbörsen. Det du först och främst måste göra är att hitta en nätmäklare, exempelvis en bank. Starta därefter upp ett konto och börja handla. Det är dock viktigt att notera att olika banker tar olika mycket betalt när du gör aktieaffärer, se därför till att välja den banken som det blir mest lönsamt för dig att göra investeringar via.

Öppettider

Stockholmsbörsen är öppen alla helgfria vardagar mellan 09:00 och 17:30.

Ett urval av bolag på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen består utav närmare 320 bolag. De noterade bolagen hamnar beroende på värde antingen på listan Small Cap, Mid Cap eller Large Cap. Den svenska marknaden har flera välmående bolag, nedan hittar du ett urval av de noterade bolagen.

ANNONS
ANNONS
  • Volvo
  • Securitas
  • SCA
  • Hexagon
Montage

Börshajen har tidigare skrivit om flera av de utländska börserna däribland NYSE och Nasdaq

[stock-market-overview stockExchange=”OMXS” width=”100%” allowSort=”true” includeChart=”true” logoMaxHeight=”20px” logoMaxWidth=”90px” height=”100%”]

Källor: Nasdaq, Investopedia

Oavsett vilken aktie du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.