De asiatiska börserna lockar många investerare och sett storlek är Tokyo Stock Exchange i Japan störst. Börshajen ger dig allt du behöver veta om TSE.

ANNONS

Att investera på utländska börserna är något som ofta kan kännas skrämmande med regelverk som skiljer sig från det svenska. Men trots de komplicerade reglerna har de utländska börserna flera intressanta bolag som du kanske är intresse av att investera i. Ett sätt att förbereda sig inför ett aktieköp är att känna till mer om marknaden du ska gå in i.

Börshajen går igenom Asiens största aktiemarknad Tokyo Stock Exchange, även kallad TSE.

Det här är Tokyo Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange grundades den 15 maj 1878 i Japans huvudstad, Tokyo. Sett till de asiatiska börserna är TSE störst och i jämförelse till världens alla börser är det bara NYSE och Nasdaq som är större.

Aktiemarknaden är uppdelat i flera olika sektioner. Dessa är följande, First Section, Second Section, Emerging Companies Market samt PRO Market.

First Section består av de största bolagen på TSE, Second Section består av de medelstora bolagen och Emerging Companies Market är listan för de mindre bolagen. 2009 tillkom PRO Markets, vilket är en alternativ lista för mindre bolag, listan startades tillsammans med London Stock Exchange.

ANNONS
ANNONS

Sedan den första januari 2013 ingår TSE i Japan Exchange Group, även kallad JPX. Utöver TSE innefattas även Osaka Securities Exchange, Japan Exchange Regulation samt Japan Securities Clearing Corporation i JPX.

Investera i aktier på TSE

Investeringar i utländska aktier fungerar på samma sätt som vid köp av svenska aktier på Stockholmsbörsen. Den stora skillnaden är att du som investerare måste hålla koll på fler parametrar för att säkerställa om dina investering blivit lönsamma vid försäljning eller inte.

Ytterligare en viktigt parameter när det kommer till aktiehandel är att olika aktiemäklare tar olika mycket betalt när du gör dina affärer. I vissa fall kan det handla om närmare 100 kronor i skillnad. Se därför till att läsa på vilken bank som passar dina behov och ekonomi bäst.

Här kan du läsa om allt du behöver veta för att investera i utländska aktier.

Öppettider

Tokyo Stock Exchange håller öppet mellan 02.00 – 04.30 och 05.30 – 08.00, svensk tid, alla helgfria vardagar.

Ett urval av bolag på Tokyo Stock Exchange

Totalt finns det cirka 3 500 bolag noterade på TSE och antagligen känner du igen flera. Nedan hittar du ett urval av bolagen på Tokyo Stock Exchange.

  • Toyota
  • Canon
  • Honda
  • Asics
Bolag från Tokyo Stock Exchange
Bolag på Tokyo Stock Exchange

Börshajen har tidigare skrivit om de Nordamerikanska börserna, Nasdaq, NYSE och Toronto Stock Exchange

[stock-market-overview stockExchange=”TSE” width=”100%” allowSort=”true” includeChart=”true” logoMaxHeight=”20px” logoMaxWidth=”90px” height=”100%”]

Oavsett vad för aktier du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.

Källa: Investorpedia